Τεύχος 1

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο Ορφεύς πολιτίζων τους Θράκας διά της λύρας αυτού PDF
[Ανωνύμως] σελ. 7-9
Ο τυφλός της Αρμάγης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 9-11
Περί της ποικιλίας των διωργανισμένων όντων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 11-12
Ένυδρον φυτόν ονομαζόμενον βασίλισσα Βικτωρία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 12-13
Απτέρυγα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13-15
Ποικίλα μαθήματα προς χρήσιν των παίδων και του λαού PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15-16Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών