Τεύχος 7

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Κιναϊκός γάμος PDF
Π. σελ. 9-11
Τα καθ? Ηράκλειαν και Πομπηιαν PDF
Α.Ρ.Ρ. σελ. 11-16
Η εν Πετρουπόλει Αλεξανδρινή στήλη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16-18
Ελληνική φιλολογία: ομιλία του Κ. Ασωπίου, εκφωνηθείσα υπ’αυτού εν τω Πανεπιστημείω Όθωνος τη κγ΄Οκτωβρίου 1842, επί της πρώτης ενάρξεως των αυτού μαθημάτων PDF
Κ. Ασώπιος σελ. 18-22
Ο Ρινόκερως Υδροκόραξ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 23-24
Γ΄. Μύθος του Ρώσσου ποιητού Κριλλώφ: η κυνοφιλία PDF
Κριλλώφ σελ. 24Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών