Τεύχος 9

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Οι Μαύροι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 49-52
Οι δίδυμοι του Σιάμ νυμφευθέντες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 52
Γεωγραφική περιγραφή του Νομού των Κυκλάδων PDF
Ι. Δε Κιγάλλας σελ. 52-55
Η εν Σααρδάμ οικία του Μεγάλου Πέτρου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 55-56
Περί της των φυτών ερεθισιμότητος PDF
Ξ. Λάνδερερ σελ. 56-58
Γ΄. Παραβολή: το μήλον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 58
Ανέκδοτον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 58-59
Ο Βασιλοκτόνος Δαμιένσος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 59-62
Περί της αλληλοδιδακτικής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 62-64
Ε΄. Μύθοι του Ρώσσου ποιητού Κριλλώφ: ο ελέφας, οι λύκοι και τα πρόβατα PDF
Κριλλώφ σελ. 64-65
Περί μουσικής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 65-67
Ο Ορνυθόρυγχος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 67-69
Επιστολή περί του χλωρούχου μυρμηγκικού όξεως PDF
Στέφανος Σταυρινάκης σελ. 69
Ελληνική φιλολογία: συνέχεια της ομιλίας του Κ. Ασωπίου PDF
Κ. Ασώπιος σελ. 69-72Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών