Τεύχος 12

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο Αιγοθήλας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 121-122
Περί στιγμάτων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 122-123
Γεωγραφική περιγραφή του Νομού των Κυκλάδων PDF
Ι. Δε Κιγάλλας σελ. 123-125
Ο Οραγκουτάνος ή τρωγλοδύτης πίθηκος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 126-127
Περί Εγγαστριμυθίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 127-129
Παραβολή Δ΄: η διδασκαλία της Φύσεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 129-130
Χρωματισμοί των εκ χρυσού σκευών PDF
Ξ. Λάνδερερ σελ. 130
Εικόνων περιγραφή: η αναχώρησις του Αινείου από την Τροίαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 130-132
Περίεργα ήθη και έθιμα των Αρχαίων και Νεωτέρων λαών συλλεχθέντα υπό Δ.Σ.Μ PDF
Δ.Σ.Μ. σελ. 132-133
Θρησκεία. Προσευχή εκ του Γερμανικού PDF
Ν.Δ.Τ. σελ. 133-134
Ελληνική φιλολογία: περί της ελληνικής ευγλωττίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 134-137
Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: η αποφυλάκισις. Το έγκλημα. Η θεία δίκη. Η έρημος. Η ζωγρεία. Ο Λιγαρίδης PDF
Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος σελ. 137-144Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών