Τεύχος 13

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Το Κρεμλίνον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 145-147
Ελληνική φιλολογία: λόγος του καθηγητού της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου εκφωνηθείς εν τω Ελληνικώ Πανεπιστημίω κατά την επέτειον της καθιδρύσεως αυτού εορτήν (20 Μαιου 1848) PDF
Κωνσταντίνος Κοντογόνος σελ. 147-151
Η χήρα του Ζεχάρ PDF
Ν.Δ.Τ. σελ. 151-153
Ποινική Δικονομία των Κιναίων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 153-155
Επίτομος ιστορία των εν τη Ευρώπη εφευρέσεων και ανακαλύψεων από της αρχής της Χριστιανικής εποχής μεχρί του δεκάτου εννάτου αιώνος. Κεφ.Α΄: Εποχή των τεσσάρων πρώτων αιώνων του Σωτηρίου έτους. Ιατρική, πολεμική, ναυτιλία, γεωργία, εμπόριον και βιομηχανία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 155-158
Η λατρεία των αλόγων ζώων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 158-160
Ο Βραχμάνιος βους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 160-161
Ανέκδοτον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 161-162
Ύμνος εις Υγείαν PDF
Γρηγόριος Φωτεινός σελ. 162
Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: επάνοδος. Σουλτανίτζα. Ο αληθής έρως των γυναικών του συρμού, ή το κίτρινον φόρεμα του χορού PDF
Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος σελ. 162-168Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών