Τεύχος 14

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Αναγέννησις των γραμμάτων εν τη Ανατολή. Εποχή πρώτη, από Γενναδίου του Σχολαρίου μέχρι Αδαμαντίου Κοραή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 169-173
Γεωγραφική περιγραφή του Νομού των Κυκλάδων PDF
Ι. Δε Κιγάλλας σελ. 173-174
Ινδικόν γνωμικόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 174
Επίτομος ιστορία των εν τη Ευρώπη εφευρέσεων και ανακαλύψεων από της αρχής της Χριστιανικής εποχής μέχρι του δεκάτου εννάτου αιώνος. Κεφ.Β΄: από του Ε΄ μέχρι του Η΄αιώνος. Μεταξοσκώληκες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 175-176
Περί του δηλητηρίου των βελών PDF
Ξ. Λάνδερερ σελ. 176-177
Η Αιγυπτία Σφιγξ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 177-178
Περί της αρχής και συστάσεως των νοσοκομείων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 178-180
Φιλοπατρία του Ευσταθίου Σαινπιέρου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 180-183
Η συμβουλή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 183
Περίεργα ήθη και έθιμα των Αρχαίων και Νεωτέρων λαών PDF
Δ.Σ.Μ. σελ. 183-185
Ανέκδοτον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 186-187
Υγιεινή: περί της χρήσεως του θωρακίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 187-188
Μελαγχολικαί σκέψεις PDF
Δημοσθένης Δ. Βαλαβάνος σελ. 188
Περί προφυλάξεως των σιτηρών από των ποντικών PDF
Ξ. Λάνδερερ σελ. 188
Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: περιήγησις του Ξουθ μετά του Μαλουκάτου και Λιγαρίδου PDF
Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος σελ. 189-192Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών