Τεύχος 16

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο Πανάγιος Τάφος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 217-219
Αναγέννησις των γραμμάτων εν τη Ανατολή. Εποχή πρώτη, από Γενναδίου του Σχολαρίου μέχρι Αδαμαντίου Κοραή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 219-221
Περί της αυτομάτου ανάψεως του ανθρωπίνου σώματος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 221-223
Χρηστομάθεια ή γνώμαι και νουθεσίαι διών δύναται τις να ζήσει επί της γης ευαρέστως, εντίμως και ευτυχώς PDF
[Ανωνύμως] σελ. 223
Γεωγραφική περιγραφή του Νομού των Κυκλάδων PDF
Ι. Δε Κιγάλλας σελ. 223-225
Μέσον δι’ ου διατηρείται ο άρτος πρόσφατος και χωρίς ευρωτίασιν PDF
Ξ. Λάνδερερ σελ. 226
Ο θαλάσσιος άγγελος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 226-227
Περί της κατά τον δέκατον αιώνα ανακαλύψεως της Αμερικής παρά των Σκανδιναβών - Περιήγησις του Θοβάλδου Ερικσώνος εις μεσημβρινώτερα μέρη PDF
Ι. Δε Κιγάλλας σελ. 227-229
Περί των αεροειδών δηλητηρίων PDF
Ξ. Λάνδερερ σελ. 229-230
Επίτομος ιστορίατων εν τη Ευρώπη εφευρέσεων και ανακαλύψεων από της αρχής της Χριστιανικής εποχής μέχρι του δεκάτου εννάτου αιώνος: νοσοκομεία, κώδωνες, όργανα, γραφικά κονδύλια PDF
[Ανωνύμως] σελ. 230-231
Οι Ολυμπιακοί αγώνες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 231-233
Ο Δόκιμος (Ιστορικόν διήγημα): η απροσδόκητος προμήθεια των βιβλίων. Η συνάντησις των δύο αδελφών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 233-235
Ανέκδοτον: το επίδομα του φιλαργύρου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 235-236
Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: σκέψεις του Μαλουκάτου επί του ημερολογίου του Λιγαρίδου. Η ασθένεια PDF
Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος σελ. 237-240



Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών