Τεύχος 17

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Αι θυσίαι των Αρχαίων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 241-243
Περί του ορισμού της Μυθιστορίας PDF
Α. Διαμαντόπουλος σελ. 243-246
Ανέκδοτον: ο φαλακρός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 246-247
Ο Μέγας Μαστόδους PDF
[Ανωνύμως] σελ. 250-252
Περί της αυτομάτου ανάψεως του ανθρωπίνου σώματος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 252-255
Περί της κατά τον δέκατον αιώνα ανακαλύψεως της Αμερικής παρά των Σκανδιναβών - Περιήγησις της Φρευδίσης. Άλλαι θαλασσοπορίαι PDF
Ι. Δε Κιγάλλας σελ. 255-256
Επίτομος ιστορία των εν τη Ευρώπη εφευρέσεων και ανακαλύψεων από της αρχής της Χριστιανικής εποχής μεχρί του δεκάτου εννάτου αιώνος. Κεφ. Γ΄: από του Θ΄μέχρι ΙΑ΄ αιώνος. Κάρολος ο Μέγας. Αλφέδρος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 256-257
Οι Οστιακοί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 257-259
Χρηστομάθεια ή γνώμαι και νουθεσίαι διών δύναται τις να ζήσει επί της γης ευαρέστως, εντίμως και ευτυχώς PDF
[Ανωνύμως] σελ. 259-260
Περί γαιωμήλων, ανακαλύψεως, φυτεύσεως και ασθενειών αυτών PDF
Ξ. Λάνδερερ σελ. 260-261
Ο Δόκιμος (Ιστορικόν διήγημα): η σύστασις. Η ξυλογραφική. Οι κλέπται. Η καταμύνησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 261-264
Παράδοξος ανακάλυψις θησαυρού PDF
[Ανωνύμως] σελ. 264Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών