Τεύχος 17

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Βηρυτός PDF
Ξ.Μ. σελ. 1-4
Ο Σουλτάνος εις το τσαμίον PDF
Ξ.Μ. σελ. 4-5
Πίος ο έννατος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-8
Η κόρη της Σιβηρίας. (Διήγημα ιστορικόν) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 8-11
Νικολάου Μακιαβέλλου Ομιλίαι PDF
Ν. Μακιαβέλλος σελ. 12-13
Η θαλασσοπλοια προς τας πολικάς θάλασσας (Κατά τας Γαλλικάς και Αγγλικάς περιγραφάς) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 13-17
Οι Ιππόται του Στερεώματος PDF
Παύλος Φευάλος (Paul Feval) σελ. 17-20
Φυσική Ιστορία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 20-23
Ποικίλα. Διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 23-24
Ενδύματα του τελευταίου συρμού των Παρισίων PDF
σελ. 24Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών