Τεύχος 24

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Μαδρίτ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1-2
Περί δυτών (Βουτικτών) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2-4
Βιογραφία: Πεσταλότζης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4-5
Φυσική Ιστορία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-11
Ο Υποκόμης της Βραζελόννης PDF
Αλέξανδρος Δουμάς σελ. 11-21
Ποικίλα. Διάφορα PDF
Bohet σελ. 21-24Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών