Τεύχος [17-20]

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πορτραίτο του Μαβίλη PDF
Άγγελος Σικελιανός σελ. 177
Λέσβος. Κύπρος PDF
Κ.Ι. Βάρναλης σελ. 178
Ανέκδοτα ποιήματα του Σολωμού PDF
Κώστας Πασαγιάννης σελ. 179-182
Ανθρώπινες και άνθινες ζωές: καταχτητής. Θυσία. Δύναμες. Ο ανθώνας της κυράς που πέθανε. Ιστορία. Παραμύθι. Ο θάνατος της ρεζεντάς. Το κατατόπι των ερώτων PDF
Νίκος Νικολαιδης σελ. 182-186
Φθινόπωρο PDF
Joe Imbert-Vier σελ. 187
Διδασκαλία PDF
Θ. Νικολούδης σελ. 187-189
Αγάπη νεκρών PDF
Rupert Brooke σελ. 190
Άγγελος Σικελιανός PDF
Άριστος Καμπάνης σελ. 190-192
Δέηση. Θεσσαλία Ι-V. Προσευχή για τα Γιάννενα... Ι-ΙΙ. Μνημόσυνο. Παρηγορήτισσα. Εισόδια. Διθύραμβος Α-Γ. Ρυθμός και ναός PDF
Άγγελος Σικελιανός σελ. 192-209
Από τους δρόμους της Αθήνας: Morituri. Ο πατέρας. Ο αιχμάλωτος. Η πεντάρα του πληγωμένου. Οι σακάτηδες PDF
Δημ. Π. Ταγκόπουλος σελ. 209-211
Το τραγούδι της μάνας του Παναγιώτη PDF
Παύλος Γνευτός σελ. 211-212
Ρεμβασμός- Στο φτερούγισμα του Μουτούση PDF
Ο Μαφάρκα σελ. 212-218
Για τον ιστορικό και εισαγωγική σημείωση PDF
Σοφ. Φαρμακίδης σελ. 212-218
Θανατικό στη Χαλκοχώρα PDF
Κώστας Πασαγιάννης σελ. 219-224
Πεζοί ρυθμοί: Καλοκαιράκι. Δέησι. Ο μοιραίος. Σεμνοτυφία. Αδερφές. Ένα τριαντάφυλλο PDF
Ζ. Παπαντωνίου σελ. 225-227
Μικρά ειδύλλια 1-2 PDF
Ν. Χαντζάρας σελ. 228
Από την «Κάλπη της οδύνης»: Σπ. Πασαγιάννης. Λ. Μαβίλης PDF
Τάκης Μπαρλάς σελ. 228-229
Μεσημέρι PDF
Lovis Alois Heymann σελ. 229-230
Rythmes du reve et de la mort PDF
E. Deligeorges σελ. 230
Ο Οιδίπους PDF
Han Ryner σελ. 231-233
Αφανείς ήρωες PDF
Ιω. Α. Γκίκας σελ. 234-241
Μαργαρίτα PDF
Μ. Γουναλάκης σελ. 241
Η καινούργια μπόλια PDF
Νίκος Νικολαιδης σελ. 242-248
Από «Τα τετράστιχα του μίσους». «Εκείνοι κι’ εγώ (ειρωνία μεσοπέλαγα)» PDF
Georges Brissimizakis σελ. 249-251
Ιστορικά σκίτσα PDF
Κ. Πύραμης σελ. 251
Η ονειροπόληση του Οδυσσέα PDF
A.F. Herold σελ. 252-257
Απάνω σ’ ένα adagio του Brahms. Του Θεού ο θάνατος PDF
Gabriele D’ Annunzio σελ. 257-258
Άσμα ασμάτων PDF
Γώγος Αγιάσσος σελ. 258-269
Lorenzo Viani PDF
Γεώργος Βρισιμιζάκης σελ. 270-272
Μουσικές μελέτες: Παλαμά - Καλομοίρη: ίαμβοι και ανάπαιστοι PDF
Αύρα Θέρου σελ. 273-282
Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ PDF
Jean H. De Rosen σελ. 282-284
Τζιτάντζαλι - Ινδικές προσφορές PDF
Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ σελ. 285-289
Ο σκεπτικισμός και η φυλή μας PDF
Γ. Σκληρός σελ. 289-291
Κριτικά δοκίμια: Π. Βλαστού - Κριτικά ταξείδια PDF
Δ. Ζαχαριάδης σελ. 292-294
Κριτικά Δοκίμια: Νίκου Σαντοριναίου - Ο αγγελοκρούστης των καραβιών PDF
Νικ. Νικ. σελ. 294-296
Σημειώματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 297-306
Στο ξώφυλλο: διάφορα. Περιοδικά. Βιβλία που ελάβαμε. Νέαι εκδόσεις. Πετριές κ.α. PDF
[Ανωνύμως] σελ. 306α