Έτος Πρώτον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο] PDF
σελ. 1
Εορτολόγιον, Ημερολόγιον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3-14
Ο αλάνθαστος και αψευδής Καζαμίας του 1886 (Εποχαί, Πασχάλιον, Εκλείψεις κ.α.) PDF
Σατανάς σελ. 15-22
Το καλοκαίρι εις την Αθήνα (άσμα Τροβαδούρου) PDF
Comte-Scoc σελ. 23-24
Περιπέτειαι Επαρχιώτου (δράμα κωμικοτραγικόν εις σκηνάς εξ και γελοιογραφικάς εικόνας εξ) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25-27
Η περί ανθρωπογονίας των Αθηνών (μυθολογική παράδοσις) PDF
Comte-Scoc σελ. 28-38
[Το μήλον της έριδος] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 39
Ο κύριος Πετσωματάς PDF
Σουρής σελ. 39-41
[Αναγκαστικής κυκλοφορίας μνημόσυνον αιώνιον το έθνος ανέθηκεν] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 42
Το Λαχείον (δράμα κοινωνικόν εις πράξεις τρεις παριστανόμενον κατά πάσαν εκκύβευσιν) PDF
Χαρ. Αννινος σελ. 42-48
Σύγχρονοι μητέρες PDF
Α. Π. Κουρτίδης σελ. 49-52
[Χάριν ταχυτέρας συνεννοήσεως] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 53
Θεριναί Αναμνήσεις PDF
Σατανάς σελ. 53-59
[Τύποι κυνηγών εν Αθήναις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 60
Το κάτω της γραφής PDF
Ιω. Ισιδωρίδης Σκυλίσσης σελ. 60-65
Μωσαϊκόν PDF
Απόμαχος σελ. 66-68
Κάτι τι το οποίον δεν εγράφη PDF
Κοκ σελ. 69-71
Κάτι τι το οποίον πρέπει να γραφή, Scoc τω Coc PDF
Σκοκ σελ. 72-75
[Κατά την μέθοδον των θηριοτρόφων] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 76
Το ξύλον της γνώσεως PDF
Ιμδ σελ. 76-82
Τη Μ... PDF
Θ. Βελλιανίτης σελ. 83
[Ως είδος πορτοκάλλιον] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 84
Η ελληνική γλώσσα PDF
Μιχαήλ Μητσάκης σελ. 84-89
Δύο ασμάτια PDF
Αμαρτωλός σελ. 89
Ο φόρος του αίματος (αναμνήσεις της επιστρατείας του 1881) PDF
Οδυσσεύς Θερμοκέφαλος, Scoc (δια το ακριβές της αντιγραφής) σελ. 90-96
Τηνιάς, εποποιια απελπιστική μέχρι τρέλλας PDF
Σατανάς σελ. 97-99
Η Πνύξ και ο κύριος Τοτόμης (κωμωδία φανταστικοτραγική) PDF
Σατανάς σελ. 100-107
[Κηπευταί ονάκανθαι] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 108
Αττικοί κώμοι PDF
Πέτρος Κ. Αποστολίδης σελ. 108-115
Επί τω θάνατω της Λιλής PDF
Τίμων σελ. 116-117
Φιλοξενούμενα PDF
Λωποδύτης σελ. 118-121
Τα ευχαριστήριά μου 'ς το καινούργιο φόρεμά μου PDF
Φλωρίς σελ. 122-123
[Εντός φανικού οξέος] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 124
Το πολιτικόν έτος 1885 εν Ελλάδι PDF
Incognito σελ. 124-135
[Αναμνήσεις του μελοδραματικού θιάσου των "Ολυμπίων"] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 136
Περιήγησις PDF
Ιωάννης Δ. Νικολάρας σελ. 136-143
Φλυαρία PDF
Α.Π. σελ. 144-148
Πηλένια πεθερά (σκώμμα) PDF
Δημήτριος Α. Κορομηλάς σελ. 149-167
[Άτιτλο σκίτσο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 168
Εις Πλάτων PDF
Γεώργιος Α. Αναστασόπουλος σελ. 169-171
Μετά δύο αιώνας PDF
Κ. Γ. Ξένος σελ. 172-175
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 177-183
[Περιεχόμενα του έτους 1886] PDF
σελ. 183αΨηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών