Έτος Δεύτερον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο] PDF
σελ. 1-4
Ολίγαι απαραίτητοι λέξεις προς τους κυρίους αναγνώστας PDF
Κ.Φ. Σκόκος σελ. 5-6
Μηνολόγιον, [Χάρτης], Εποχαί, Χρονολογίαι, Εορτολόγιον, Πασχάλιον, Εκλείψεις του 1887, Διαφορά μεσημβρίας, Ηλιοδρόμιον, Σεληνοδρόμιον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 7-26
Ο νέος περί χαρτοσήμου νόμος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 27
Ελληνική ατμοπλοια, δρομολόγια-ναυλολόγια PDF
[Ανωνύμως] σελ. 28-39
Τηλεγραφικά τέλη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 39-40
Δημόσιαι πληρωμαί, Αξίαι-χρέη του δημοσίου, Αξίαι πιστωτικαί και εταιρικαί, Στατιστικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Κίνησις του πληθυσμού της Ελλάδος κατά το έτος 1860-1884 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 41-47
Εταιρία των μεταλλουργείων Λαυρίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 47-50
Παιδευτική κίνησις της Μακεδονίας κατά το έτος 1886 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 51-52
Τμήμα χρονογραφικόν και φιλολογικόν: Τα αυτόγραφα PDF
Κ. Παπαρρηγόπουλος σελ. 53-57
[Αι πυραμίδες της Αιγύπτου] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 56α
Μια ώρα υπό την γην PDF
Τιμ. Αμπελάς σελ. 57-64
[Γεώργιος Ζηνόπουλος] PDF
σελ. 64α
Η κόλασις PDF
Ιωάννης Πολέμης σελ. 65-67
Ιστορία ληστρικής συμμορίας PDF
Σπυρ. Π. Λάμπρος σελ. 68-71
Ο Θερσίτης προ της κριτικής και προ της Ιστορίας PDF
Ν. Καζάζης σελ. 72-91
[Παύλος Δερουλέδ] PDF
σελ. 72α
[Ο Παστέρ] PDF
σελ. 88α
Υπομνητικαί σημειώσεις (Ακαδημία. Εταιρεία φιλοβίβλων. Θεάτρον. Εκθέσεις. Χώροι ανασκαφών) PDF
Α. Ρ. Ραγκαβής σελ. 92-106
Εκ των επιταφίων Ανθέων PDF
Αχ. Παράσχος σελ. 107-111
[Χ. Τυπάλδος Πρετεντέρης] PDF
σελ. 112α
Εις τους παρά τα σύνορα πεσόντας PDF
Κλεάνθης Τριαντάφυλλος σελ. 126
Το αμαξηλατικόν "εμπρός" (γλωσσολογικόν σκαλάθυρμα) PDF
Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίσσης σελ. 127-133
Νεκροί και ζώντες, ήτοι νεκρολογία περί... των ζώντων PDF
Κωνστ.Φ. Σκόκος σελ. 133-144
[Τα μικρά παθήματα, εικών του εν Μονάχω Γεωργίου Ιακωβίδου] PDF
σελ. 144α
Που κείται η Ελλάς; PDF
Γ.Κ. Στρατήγης σελ. 145-152
Ποταμοί και θάλασσα PDF
Παναγιώτης Ι. Φέρμπος σελ. 153
Ο Έλλην μουσουργός Σπυρίδων Σαμάρας PDF
Κων.Φ. Σκόκος σελ. 154-160
Οι αδιάφοροι PDF
Αρ. Κουρτίδης σελ. 161-169
Αδυναμία PDF
Γεώργιος Δροσίνης σελ. 170
An Gretchen PDF
Γεωρ. Κ. Στρατήγης σελ. 171
Παιδαγωγικόν ζήτημα PDF
Βλάσιος Σκορδέλης σελ. 172-175
Εις το λεύκωμα της κυρίας Στ. Κ*** PDF
Κωστής Παλαμάς σελ. 176
Ανατολικαί σκιαγραφίαι: Οι έρωτες εν Σμύρνη PDF
Μιχαήλ Αργυρόπουλος σελ. 177-185
Το σπήλαιον ή η υπόγειος λίμνη της Γοραντσής PDF
Νικόλαος Τσιγαράς σελ. 186-192
[Θεόδωρος Ορφανίδης] PDF
σελ. 192α
Παρά τα ύδατα PDF
Γρηγ. Δ. Ξενόπουλος σελ. 193-198
Εκ των του Άϊνε PDF
Αντώνιος Σ. Μάτεσις σελ. 199
Αμφιβολία (κατά το γερμανικόν του Lenan) PDF
Γεώργιος Δροσίνης σελ. 199
Στρατιωτικαί εντυπώσεις εν Θεσσαλία PDF
Sili σελ. 200-212
Η Μάγισσα PDF
Επαμ. Π. Πολιτάκης σελ. 213
Πόθεν προέκυψεν ο διάφορος χρωματισμός των ανθρώπων PDF
Π. Π. Οικονόμος σελ. 214-218
Ρωμαϊκαί σκηναί PDF
Εμμαν. Γαλάνης σελ. 218-231
[Ηλίας Κεχαγιάς] PDF
σελ. 224α
Το ψεύδος κ' η αλήθεια PDF
Ιωάννης Κ. Καμπούρογλος σελ. 231-232
Επί λευκώματος... PDF
Γεώργιος Α. Αναστασόπουλος σελ. 232
Εκείνος και εκείνη PDF
Δημήτριος Κ. Βαρδουνιώτης σελ. 233-243
Μελανή Βίβλος PDF
Γεωρ. Α. Αναστασόπουλος σελ. 244-253
Au peuple athenien PDF
Camille Demaillard σελ. 254
Ιερόν τοις κατά τα θεσσαλικά σύνορα υπέρ της εθνικής τιμής ηρωϊκώς θανούσι: Κ. Λώρης, Ηρ. Γιαταγάνας, Επαμ. Γκαβέρας, Όθων Κακλαμάνος, Δ. Δημητρέσσας, Αλ. Γαληγάλης, Γ. Δημητρακόπουλος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 255-270
Βιογραφίαι: Ο Θεόδωρος Ορφανίδης ως βοτανικός PDF
Θ. Δε-Χελδράιχ σελ. 271-282
Βιογραφίαι: Ναστούλης Δαγκλής, Ηλίας Κεχαγιάς, Γεώργιος Παράσχος, Γεώργιος Ζηνόπουλος, Χ. Τυπάλδος Πρετεντέρης, Δημήτριος Μπουντούρης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 282-296
[Εξώφυλλο γελοιογραφικού τμήματος] PDF
σελ. 297
[Τύπος λιμοκοντόρου] PDF
σελ. 298
Επιγράμματα PDF
Σατανάς σελ. 299
Μωσαϊκόν PDF
Απόμαχος σελ. 300-301
Πατινάδα, ο Σμυρναίος χασάπης PDF
G. Laffon σελ. 302-303
Μικροσκοπικοί έρωτες (διήγημα ανεκδιήγητον εις μέρη τέσσερα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 304-305
Το tournure και η μεγάλη περιφέρεια (σκέψεις εκ των όπισθεν) PDF
Scoc σελ. 306-312
Επαρχιακαί εντυπώσεις PDF
Θεοδ. Βελλιανίτης σελ. 313-319
Πιστή μέχρι τάφον (δράμα σπαρακτικόν εις σκηνάς αλλεπαλλήλους) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 320-322
Εις την ευαγγελίστριαν της Τήνου PDF
Σατανάς σελ. 322
Άραις-Μάραις PDF
Τορός σελ. 323-325
Φιλοσοφικαί σκέψεις PDF
Χαρ. Αννινος σελ. 326
Ακανθών PDF
Εωσφόρος σελ. 327
Οι εξ έρωτος γάμοι (δράμα κοινωνικόν της ρωμαντικής σχολής) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 328-331
Βίβλος γενέσεως του ελληνικού ζητήματος PDF
Το Χέρι σελ. 332-333
Γυναίκα-Διάολος PDF
Ι.Γ. Τσακασιάνος σελ. 334
Λωποδυσίαι PDF
Λωποδύτης σελ. 335-336
[Τελευταίον καλούπι] PDF
σελ. 337
Στο φτερό PDF
Γεωργ. Χ. Σουρής σελ. 338
Το πλέον ηφαίστειον PDF
Δ. Α. Καλαποθάκης σελ. 339-346
Αναγκαία επανόρθωσις PDF
Κ.Φ.Σ. σελ. 347
[Περιεχόμενα του έτους 1887] PDF
σελ. 348-350
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 351-352Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών