Έτος Πέμπτον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο] PDF
σελ. 1-3
Εποχαί, Εκλείψεις του έτους 1890, Εορταί, Πασχάλιον, Ώραι, Σεληνοδρόμιον, Εορτολόγιον των 12 μηνών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-20
[Ο ανδριάς του ναυάρχου Μιαούλη εν Σύρω] PDF
σελ. 16α
Οι πρώτοι στίχοι (επί του λευκώματος της δεσποινίδος Ε. Β.) PDF
Κωστής Παλαμάς σελ. 21
Η εκ Βερολίνου εις Βιένναν επιστροφή μου PDF
Κ. Παπαρρηγόπουλος σελ. 22-24
Εις το λεύκωμα της δεσποινίδος Α. Ε. Σ. PDF
Γεώργιος Δροσίνης σελ. 24
Πρόποσις υπέρ Βίκτωρος Ουγγώ PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 25-26
Έμμετρος προσφώνησις προς τον ανδριάντα του ναυάρχου Ανδρέου Μιαούλη κατά τα αποκαλυπτήρια αυτού τελεσθέντα εν Ερμουπόλει PDF
Ιω.Γ. Φραγκιάς σελ. 27-31
Σκέψεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 31
Πούλια και αυγερινός PDF
Ανδρέας Δ. Νικολάρας σελ. 32
[Εικόνα] PDF
σελ. 32α
Κατά τι διαφέρομεν πολιτικώς των Άγγλων PDF
Θεόδωρος Ν. Φλογαιτης σελ. 33-38
Εικονοκλάσται PDF
Κλέων Ραγκαβής σελ. 39-55
Μωσαϊκόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 55
Τω φίλω Π. Παιζη, εις την πτήσιν του αγγέλου του Νίκου PDF
Ανδρέας Μαρτσώκης σελ. 56
Ο πρώτος και τελευταίος χορός PDF
Κωνστ.Φ. Σκόκος σελ. 57-68
[Tirard, Πρωθυπουργός της Γαλλίας] PDF
σελ. 64α
Θρήνος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 69-72
Ο σιδηρουργός Μάστρο-Κρόγιας PDF
Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίσσης σελ. 73-80
Δημήτριος Αιγινίτης PDF
Κων.Φ. Σκόκος σελ. 81-86
Παρεξήγησις PDF
Γ.Μ. Βιζυηνός σελ. 86
Ιστορία και συμβολική του ιού PDF
Εμμ. Γαλάνης σελ. 87-92
Το σχολείον του χωριού PDF
Δ. Βικέλας σελ. 93-98
[Εικόνα] PDF
σελ. 96α
Η παραμονή της απογραφής PDF
Τιμολέων Αμπελάς σελ. 98-105
Ο μανάβης PDF
Δ. Κόκκος σελ. 105
Μια μου απόκρισις PDF
Δημοσθένης Δ. Βαλαβάνης σελ. 106
Η Ζαιρα PDF
Γρ. Δ. Ξενόπουλος σελ. 107-130
[Α. Βασιλείου, αρχίατρος του ελλ. στρατού] PDF
σελ. 112α
[Παναγ. Βουγιούκας] PDF
σελ. 128α
Ερωτήσεις PDF
Ιωάννης Πολέμης σελ. 130
Μια σελίς εκ του βιβλίου της αιχμαλωσίας μου PDF
Διον. Αλ. Φωκάς σελ. 131-136
Εδώ κι' εκεί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 136
Η κυρία δέχεται PDF
Δημήτριος Α. Κορομηλάς σελ. 137-156
Σκόρπια φύλλα (εκ καθημερινού σημειωματαρίου) PDF
Βλάσιος Σκορδέλης σελ. 157-160
Νικόλαος Μάντζαρος: ο κερκυραίος μουσουργός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 160α-161
Γνώμη, αν μη συμβουλή PDF
Λάμπρος Ενυάλης σελ. 162-176
Ιωάννης Ζαμπέλιος PDF
σελ. 176α-177
Η ευτυχία PDF
Ιωάννης Πολέμης σελ. 178-183
Επίγραμμα εις τον εν Σύρω ανδριάντα του ναυάρχου Μιαούλη PDF
Σουρής σελ. 183
Το δακτυλίδι του νεκρού PDF
Ανδρέας Μαρτζώκης σελ. 184-185
Τα μικρόβια PDF
Σπυρίδων Κανέλλης σελ. 186-190
Τραγουδάκια της στιγμής: Το μυστικό, Η αρρώστια μου PDF
Διονύσιος Ηλιακόπουλος σελ. 190
Η Μαρουσώ PDF
Δ.Κ. Βαρδουνιώτης σελ. 191-192
Σπάνιον φαινόμενον της παρ' ημίν γυναικείας εκπαιδεύσεως PDF
Ανέστης Κωνσταντινίδης σελ. 193-198
Ο Τριβουλέτος εν τη Ιστορία PDF
Χαραλάμπης Αννινος σελ. 199-205
Η φτωχούλα. Στην Άννα PDF
Δ. Θ. Μάργαρης σελ. 206-207
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 208-210
Ορισμός του συντάγματος (αποσπάσματα εκ της "Πρωτοχρονιάς") PDF
Φατσέας σελ. 210
Αττικός φακός PDF
Ιω. Δ. Νικολάρας σελ. 211-216
Αμαρυλλίς (σιφνιακή παράδοσις) PDF
Ιάκ.Χ. Δραγάτσης σελ. 217-224
Επίγραμμα PDF
Τσ.Κ. σελ. 224
Δόρα δ' Ίστρια PDF
[Ανωνύμως] σελ. 224α-226
Πόσον σ' αγαπώ PDF
Φρ. Καρρέρ σελ. 226
Κυνηγετικά PDF
Εμμανουήλ Σ. Λυκούδης σελ. 227-237
Ο νέος Κάδμος εν τη Εδέμ της Ελλάδος PDF
Χρ. Π. Οικονόμου σελ. 237-239
'Σ την τρελλή γειτονοπούλα PDF
Π. σελ. 239
Σπυρίδων Βασιλειάδης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 240-241
Αλλά PDF
Σπυρίδων Βασιλειάδης σελ. 241-244
Τα βάθη της καρδίας PDF
Κωνστ.Φ. Σκόκος σελ. 245-252
Η πλάνη των Αιγυπτίων και ο Ηρόδοτος PDF
Α. Γραμματικός σελ. 253-256
Εις οψίπλουτον (Εξ ανεκδότου σειράς κοινωνικών Σατυρών) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 256
Μάρκος Ρενιέρης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 256α-261
Γερμανός Καλλιγάς, μητροπολίτης Αθηνών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 262-264
Στέφανος Σκoυλούδης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 265-267
Αριστείδης Δαμαλάς PDF
Π. Κ. Αποστολίδης σελ. 268-272
Εις την σημερινήν Ελλάδα PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 272
Ηλίας Τανταλίδης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 272α-274
Ευελπισία PDF
Γ.Μ. Βιζυηνός σελ. 274
Το δίδραχμον PDF
Κωστής Παλαμάς σελ. 275-282
Προς τους ποιητάς του αμοιβαίου θαυμασμού PDF
Φιλοπαίγμων σελ. 282
Ανατολικαί σκιαγραφίαι: Ο Σααδή PDF
Μιχαήλ Αργυρόπουλος σελ. 283-289
[Διονύσιος Σολωμός] PDF
σελ. 288α
Χαρά ολεθρία PDF
Διονύσιος Ηλιακόπουλος σελ. 290-300
Ήθελα PDF
Δ. Μπενή Ψάλτης σελ. 300
Νικόλαος Νικολαιδης PDF
Πέτρος Κανελλίδης σελ. 301-306
[Σ. Πρωιος, ιδρυτής του εν Σύρω αδριάντος του ναυάρχου Μιαούλη] PDF
σελ. 304α
Υψιπύλη PDF
Δημήτριος Κ. Βαρδουνιώτης σελ. 307-328
[Νικόλαος Νικολαιδης] PDF
σελ. 320α
Δικαιώματα και καθήκοντα των καπνιζόντων και μη PDF
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος σελ. 329-333
Τραγούδια της κιθάρας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 333
Απ' Αθηνών εις Πάντσοβον επιστολαί προς κυρίαν (Επιστολή Α΄) PDF
Δ. Κόκκος σελ. 334-336
Σκέψεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 336
[Αθανάσιος Ροντήρης] PDF
σελ. 336α
Μια επιστολή τρισυπόστατος PDF
Θ. σελ. 337-341
Θεατρικά παρασκήνια PDF
Στέφανος Ι. Στεφάνου σελ. 342-347
Εν σφάλμα του υψίστου PDF
Νίκος Α. Κοτσελόπουλος σελ. 347
Κοινωνικαί μελεται: Υιοί και θυγατέρες, ήτοι σελίδες εκ του επαρχιακού βίου PDF
Γεώργιος Αδρακτάς σελ. 348-365
[Ευθύμιος Καστόρχης] PDF
σελ. 352α
Τα δύο λουλούδια PDF
Προκλής Παπαρρούπας σελ. 366-367
Αι κυρίαι εις τα εμπορικά PDF
Κωνστ.Φ. Σκόκος σελ. 368-375
Γνώμαι και συμβουλαί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 375
Αι διάφοροι φάσεις της γυναικός (γελοιογραφικές σκηνές) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 376-378
Μια κηδεία PDF
Δ. Οικ. Καλαποθάκης σελ. 379-381
Εδώ κ' εκεί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 381
Το ιδανικόν του PDF
Λεωνίδας Κανελλόπουλος σελ. 382-391
Σύντομος ιστορία της Αθηναίας κόρης (γελοιγραφικές σκηνές) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 385-389
Δύο αρνήσεις κάνουν... ένα ξυλοκόπημα PDF
Ευάγγελος Κουσουλάκος σελ. 392-395
Βιογραφικαί σημειώσεις: Δημήτριος Γρίβας, Αθανάσιος Χ. Ροντήρης, Ευθύμιος Καστόρχης, Παναγιώτης Βουγιούκας, Αναστάσιος Βασιλείου, Γεώργιος Λαμπίρης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 396-410
[Περιεχόμενα του έτους 1890] PDF
σελ. 411-415
Χορού κρυφομιλήματα (Polka Mazurka) PDF
Παύλος Καρρέρ σελ. 2-6Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών