Έτος Όγδοον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Χειρόγραφο] PDF
σελ. 1α
[Εξώφυλλα-Αφιέρωση του έτους 1893] PDF
σελ. 1-4
Εποχαί, Εορταί, Πασχάλιον, Ώραι, Εκλείψεις του έτους 1893, Σεληνοδρόμιον, Εορτολόγιον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 5-19
Ο εξοστρακισμός του Αριστείδου PDF
Χαραλάμπης Αννινος σελ. 23-32
Ιωάννης Μαραγκός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32α-35
Αναμνήσεις PDF
Θ.Ν. Φιλαδελφεύς σελ. 36-47
Τω πεφιλημένω μοι Δημ. Κ. Βαρδουνιώτη (επί τη ευκαιρία των ευτυχών αρραβώνων του μετά της δεσποινίδος Κορίννης Π. Κούζη) PDF
Κ.Φ. Σκόκος σελ. 47
Αι διακυμάνσεις του έρωτος (γελοιογραφικές σκηνές) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 48
Μια επίσκεψις παρά τω Δουμά υιώ PDF
Λεωνίδας Κανελλόπουλος σελ. 49-55
Κρίμα PDF
Δ. Μ. Γιαννουκάκης σελ. 55
Υπάρχουν έμφυτοι ιδέαι; PDF
Θεόδωρος Ν. Φλογαιτης σελ. 56-58
Σκαριφήματα άνευ σκαριφημάτων PDF
Πέτρος Αποστολίδης σελ. 59-63
Στο κρεββάτι PDF
Δ. Α. Δαμιανός σελ. 63
Κωνσταντίνος Ν. Κωστής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 64-66
Δανάης μνημόσυνα: Απόγνωσις PDF
Ν. Μύρων σελ. 67-69
Εγκληματικότης και εγκληματογραφία PDF
Αντώνιος Δ. Καλλιβωκάς σελ. 70-77
Βυζαντιναί εικόνες: η οδηγήτρια PDF
Κ. Ι. Πρασσάς σελ. 77-80
Γρηγόριος Μαρασλής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 80α-82
Η με[σ]ημβρία και το μεσονύκτιον PDF
Αρσινόη Γ. Παπαδοπούλου σελ. 83-93
Αι γυναίκες και το επί προθεσμία συνοικέσιον PDF
Δ. Οικ. Καλαποθάκης σελ. 94-96
Θεατρικαί μελέται: Ευαγγελία Παρασκευοπούλου PDF
Γ.Β. Τσοκόπουλος σελ. 96α-100
Ο κήπος της PDF
Δ.Κ. Βαρδουνιώτης σελ. 101-102
Ανά την Αίγυπτον: Αλεξάνδρεια PDF
Λεωνίδας Μπαιρας σελ. 103-112
Ιατρική και πείνα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 112
Πρόποσις PDF
Στεφ. Μαρτζώκης σελ. 113-116
Έρως; PDF
Γεώργιος Στρατήγης σελ. 117-124
Το έρμο νησί PDF
Δ.Ι. Μάργαρης σελ. 125-128
Δάνειον πνεύμα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 128
Μιλτώ PDF
Αλ. Μ. Καράλης σελ. 129-133
Ο έρως...μασκαράς! PDF
Δημ. Π. Ταγκόπουλος σελ. 134
Ο χαλασμός PDF
Ανδρέας Καρκαβίτσας σελ. 135-140
Χήροι και χήραι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 140
Δίκαιον του κυρίου PDF
Ν. Γ. Μαντζαβίνος σελ. 141-148
[Άτιτλο-Ιατρός και πελάτης] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 148
'Σ τον έρωτα PDF
Γεώργιος Στρατήγης σελ. 149-152
Η αθώα περιστερά PDF
Δημ. Α. Κορομηλάς σελ. 153-179
Επιγράμματα PDF
Σατανάς σελ. 179
Μύρωνι PDF
Περικλής Μελέαγρος σελ. 180-183
Περικλής Μελέαγρος PDF
Ν. Μύρων σελ. 184-186
Οι παράνομοι PDF
Γρηγόριος Ξενόπουλος σελ. 187-192
Γεώργιος Τσαγκαρόλας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 192α-195
Τα δύο αδέλφια PDF
Στεφ. Ι. Στεφάνου σελ. 195-197
Ακαδημαϊκόν τέταρτον PDF
Γεώργιος Ν. Καλλισπέρης σελ. 198-202
Τω Νεοπτολέμω μου PDF
Αγανίκη Μαζαράκη σελ. 202
Αγανίκη Μαζαράκη PDF
Κωνστ.Φ. Σκόκος σελ. 203-207
[Τα ορφανά] PDF
Αγανίκη Μαζαράκη σελ. 207-208
Το χειροφίλημα PDF
Ν. Δραγούμης σελ. 209-213
Εικών μονομαχίας εν Ελλάδι που την ακούν και φρίττουν κι' απ' τον Άδη PDF
Γ. Σουρής σελ. 213
Ειδύλλιον μιας παραμάννας (γελοιογραφικές σκηνές) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 214-220
Επιγράμματα PDF
Σοφ. Καρύδης σελ. 220
Ανατολικαί σκιαγραφίαι: Μια σμυρναϊκή πανήγυρις PDF
Μιχαήλ Αργυρόπουλος σελ. 221-228
Προ του Μέμνονος PDF
Α. Γραμματικός σελ. 229-233
Σκύλλα ή Χάρυβδις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 233
Γάμος γυναικός Ρωμαίας PDF
Εμμ. Γαλάνης σελ. 234-242
Η λύσις του προβλήματος PDF
Ν. Κοτσελόπουλος σελ. 243-252
Παλαιαί Αθήναι: Τα καφφενεία PDF
Θ. Α. Βελλιανίτης σελ. 253-267
Η ψαροπούλα PDF
Ν. Ιω. Δαμιανός σελ. 267
Ποιήματα του Άϊνε PDF
Ερρίκος Άϊνε, Αντώνιος Σ. Μάτεσις (Μεταφραστής) σελ. 268-279
[Καίσαρ Ρώμας] PDF
σελ. 272α
Επίγραμμα: εις τον ανδριάντα του Ρήγα Φερραίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 279
Τα δεκανίκια, ήτοι σκηναί εκ του εν Αθήναις λωποδυτικού βίου (γελοιογραφικές σκηνές) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 280-281
Ο λοιμός εν Ναυπλίω PDF
Φωτάκος σελ. 282-288
Εις μιαν πεντάραν του 1836 PDF
Π. Σ. Συνοδινός σελ. 289-291
Μια δοκιμασία PDF
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου σελ. 292-300
Επιτύμβιον: εις μίαν φλύαρον σύζυγον PDF
Ο Ατυχής σύζυγος της σελ. 300
Ελεγείον 'ς τον αρχηγόν Γ. Κορκίδαν PDF
Δημ. Κόκκος σελ. 301-303
Στιγμαί θυμηδίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 303
Ο αριθμός επτά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 304
[Η Μούσα επιστρέφουσα επί της Ακροπόλεως, έργον του εν Παρισίοις Λαζάρου Σώχου] PDF
σελ. 304α
Ο εν Παρισίοις Έλλην καλλιτέχνης Λάζαρος Σώχος PDF
Κ.Φ.Σ. σελ. 305-308
Η Αφροδίτη PDF
Δ. Γ. Καραχάλιος σελ. 308
Ο τυφλοσύρτης PDF
Αλεξ. Παπαδιαμάντης σελ. 309-320
Ευαγγελία Παρασκευοπούλου PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 320
Εν σιδηροδρόμω PDF
Νικ. Ι. Λάσκαρης σελ. 321-331
Ακτίνες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 331
Ευχάριστος λύσις PDF
Δ. Φωκάς σελ. 332-339
[Δημήτριος Παρασκευάς] PDF
σελ. 336α
Ώραι σχόλης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 339
Η νέα Ελένη του Μενελάου PDF
Δημ. Κ. Βαρδουνιώτης σελ. 340-361
Εδώ κ' εκεί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 361
Εξ Αροανίων PDF
Π. Φαφουτάκης σελ. 362-364
Βίος και έργα επί του Πηλίου: Αι πανηγύρεις PDF
Γεώργιος Αδρακτάς σελ. 365-371
Επιγράμματα PDF
Αλούπης σελ. 371
Το παράσημον PDF
Δ. Π. Ταγκόπουλος σελ. 372-380
Θεογέλαστος PDF
Γεωρ. Μ. Γεωργόπουλος σελ. 381-383
Ο Νους και η Mνηστή του PDF
Πλάτων Ε. Δρακούλης σελ. 384-391
[Π. Σημηριώτης, υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης] PDF
σελ. 384α
Επίγραμμα PDF
Σ. σελ. 391
Άγνωστοι ήρωες (σελίς εκ της επαναστάσεως) PDF
Ιωάννης Ν. Σουλιώτης σελ. 392-397
Η Πούλιαις PDF
Προκλής Χ. Παπαρρούπας σελ. 398-404
Ο ποινικός κώδιξ ενός πταισματοδίκου PDF
Γ. Φιλάρετος σελ. 405-410
Στιγμαί θυμηδίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 410
Από Σουακείμ μέχρι Σινκάτ PDF
Ασκληπιός Βαφειάδης σελ. 411-416
Νεκρολογίαι: Οδυσσεύς Γ. Πετρόπουλος, Καίσαρ Ρώμας, Δημήτριος Παρασκευάς, Νικόλαος Μ. Δαμαλάς, Παντελής Σημηριώτης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 417-427
Αναγκαία διόρθωσις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 427
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 427α
[Περιεχόμενα του έτους 1893] PDF
σελ. 429-432Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών