Έτος Εικοστόν Έβδομον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Εορτολόγιον του έτους 1912 PDF
σελ. 3-8
Μύθοι της ζωής: Η πέτρα του θρήνου PDF
Ιωαν. Ζερβός σελ. 11-14
Η πεποίθησις του κατηγορουμένου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 14
Φιλολογική πινακοθήκη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 15-18
Στη γυναίκα PDF
Κ. Ι. Φριλίγγος σελ. 18
Από τη "Φλογέρα του Βασιληά": Η ζωγραφιά της Αθήνας PDF
Κωστής Παλαμάς σελ. 19-20
Φωτογραφίες Ινδιάνικες PDF
Κ. Αννινος σελ. 20-26
Παλαιοί ποιηταί: Του Ζηνοδότου - 300 π.Χ. PDF
Ιω. Πολέμης σελ. 26
Νέοι ποιηταί: "Ρυθμοί" PDF
Δημοσθ. Δημακόπουλος σελ. 27-28
[Άτιτλο] PDF
Σατανάς σελ. 28
Τιμωνιάς ή Τίμων, ο φιλαλήθης Αθηναίος PDF
Γ. Φιλάρετος σελ. 29-32
Η πλύστρα του Πέραν κι η κόρη της PDF
σελ. 32
Σημειώσεις εξ Αβησσυνίας PDF
Αλεξ. Σαρατζόπουλος σελ. 33-38
Εις γεύμα λογίων PDF
Σατανάς σελ. 38
Στίχοι από την Ανατολήν: Στη γλώσσα PDF
Στέλιος Σεφεριάδης σελ. 39-40
Οι συνωμόται κατά της καθαρευούσης PDF
σελ. 40
Αναμνήσεις Επιθεωρητού: Τα παράπονα PDF
Α. Τραυλαντώνης σελ. 41-47
Εσπερινός PDF
Γεώργιος Δροσίνης σελ. 47
Συμβουλαί επί του γλωσσικού ζητήματος: στον μικροσκοπικόν μου βαπτισιμιόν Κλέωνα Θεοδοσιάδην PDF
Κων.Φ. Σκόκος σελ. 48-50
Σκέψεις και γνώμαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 50
Ναυτικά διηγήματα: Ο πιλότος του Δαρ-Μπογάζ PDF
Κωνσταντίνος Ν. Ράδος σελ. 51-62
Ειλικρίνεια υπηρετρίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 62
Νεοελληνικά διηγήματα: Ο θείος μου ο Κωστής PDF
Σπύρος Μελάς σελ. 63-68
Βούλγαρος ιερεύς εις την Μακεδονίαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 68
Επιστήμονες και συγγραφείς εκ του έξω Ελληνισμού: Η αγυρτεία εν τη ιατρική PDF
Β. Κιολεμένογλου σελ. 69-72
Αγριολούλουδα PDF
Μαρίνος Σιγούρος σελ. 72
Κοινωνιολογικά ζητήματα: Σκέψεις περί αυτοκτονίας PDF
Χρ. Ανδρούτσος σελ. 73-76
Μοιάζεις της θάλασσας... PDF
Σπ. Κ. Ιγγλέσης σελ. 76
Ο τελευταίος Βεζύρης της Πελοποννήσου PDF
Δ.Κ. Βαρδουνιώτης σελ. 77-80
Τραγουδάκια: Κοιμάται PDF
Αντ. Παναγιωτάκης σελ. 80
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 80α
Αγών περί την ύλην PDF
Α. Βαλιανάτος σελ. 81-89
Τα δύο πρωτοπαλλήκαρα της "Εθνικής Γλώσσης..." PDF
Σατανάς σελ. 89
Σπαρτιάτικα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 90-92
Ελληνίδες ζωγράφοι: Η Δις Κική Γιαννοπούλου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 92-93
Η Ελληνική Σημαία (Σημείωμα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 94-95
Από τους Σταλακτίτας: Έλα PDF
Μαρίκα Καρακάση Πιπιζά σελ. 95
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 96α
Ξαναγυρίζει η ζωή PDF
Sabatino Lopez σελ. 97-110
Εκ των του Άινε: Στη μαννούλα μου PDF
Χλόη Μύρωνος σελ. 110
Ήτον εκείνη! PDF
Αντώνιος Τσέχωφ σελ. 111-116
Ακίνδυνον φάρμακον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 116
Επαρχιακαί ηθογραφίαι: Η ακρίδα PDF
Π.Δ. Παναγόπουλος σελ. 117-123
Η Γαλάτεια PDF
Γ. Σουρής σελ. 123
Εκ των του Α. Τσέχωφ: Πολύτιμος σκύλος PDF
Α. Τσέχωφ σελ. 124-126
Η λογική των μικρών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 126
Η "Βίβλος του Διαβόλου" PDF
[Ανωνύμως] σελ. 127-128
Παροιμίαι αντίστοιχοι: Αρχαίαι - Νεώτεραι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 128
Ταξειδιωτικαί εντυπώσεις: Ένας γάμος στην Μολδάβα PDF
Νικ. Βασιλειάδης σελ. 129-132
Ποίας γλώσσας δεν κατέχει PDF
[Ανωνύμως] σελ. 132
Το πρόβλημα PDF
Σπ. Μελάς σελ. 133-135
Σκόρπια φύλλα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 135
Το γλωσσικόν ζήτημα και ... οι ξένοι δάκτυλοι! PDF
Σατανάς σελ. 136-137
Το μωρό PDF
Σατανάς σελ. 138-142
Η ζωή των πεθαμμένων PDF
Ρισπαίν σελ. 142
Τα ελληνικά παράσημα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 143-144
Σύγχυσις κοκκάλων... PDF
[Ανωνύμως] σελ. 144
Νησιώτικα διηγήματα: Αννέττα PDF
Παύλος Νιρβάνας σελ. 145-155
Χαμένοι Αντίλαλοι: Τα μάτια της PDF
Λάμπρος Πορφύρας σελ. 155
Το Χαράτζι (Ιστορικόν σημείωμα) PDF
Μιχ. Γ. Λαμπρυνίδης σελ. 156-159
Παρεξήγησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 159
Η "Κόρη των Αθηνών" (Ιστορικόν σημείωμα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 160-163
Ο Θεός και ο γείτονας PDF
Σααδή σελ. 163
Από την ξένην κομψογραφίαν: Ο θάνατος των θεών PDF
Νυζιέρ σελ. 164-168
Από τα τραγικά της Αθηναϊκής ζωής: Νεοελληνικαί Μονομαχίαι PDF
Σατανάς σελ. 168-170
Σοφά λόγια PDF
[Ανωνύμως] σελ. 170
Τρωγλοδύται PDF
Αθ. Ν. Βερναρδάκης σελ. 171-174
Παλαιοί στίχοι: Τραγούδι του τρυγητού PDF
Κώστας Κρυστάλλης σελ. 174
Από τας σκέψεις μου PDF
Αγγελική Γ. Παναγιωτάτου σελ. 175-176
Animula Blandula PDF
Παύλος Νιρβάνας σελ. 176
Συλλογισμοί PDF
Παναγιώτης Γ. Σταμπολτζής σελ. 177-183
Στην ορφανή μου κόρη PDF
Δημ. Τανταλίδης σελ. 183
Αι γράφουσαι Ελληνίδες: Δύο μητέρες, Η Ζωή PDF
Ελένη Σ. Λάμαρη σελ. 184-185
Το καρτέρι - Κυνήγι γυναικών PDF
σελ. 185
Θέρμαι Κουρτζή "Courtgibad" PDF
[Ανωνύμως] σελ. 186-192
Κύματα και κύματα PDF
Κ.Α. Κωνσταντινίδης σελ. 192
Βιογραφικαί μελέται: Ιταλογράφοι Ιόνιοι PDF
Ηλίας Α. Τσιτσέλης σελ. 193-200
Κυνηγός και τζίτζικας (Από τους Αισωπείους μύθους) PDF
Ελένη Σ. Σβορώνου σελ. 200
Η πρώτη εισαγωγή του καφφέ και του καπνού εν Τουρκία PDF
Ν. Π. Ελευθεριάδης σελ. 201-204
Η Αγνώριστη PDF
Δ. Σολωμός σελ. 204-205
Σκέψεις και γνώμαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 205
Επαρχιακά διηγήματα: Ο Μάγκαλος PDF
Γρηγόριος Ξενόπουλος σελ. 206-220
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 208α
Λησμονημένοι στίχοι PDF
Ιω. Παπαδιαμαντόπουλος (Jean Moreas) σελ. 220
Τελεταί Αρχαίων: Θεσμοφόρια PDF
Χ. Π. Καλαϊσάκης σελ. 221-222
Ο νοικοκύρης του σπιτιού PDF
[Ανωνύμως] σελ. 222
Θαύμα πολυγλωσσίας (Ιστορικόν σημείωμα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 223-224
Η αποκρηά εις τους δρόμους της Κων/λεως PDF
σελ. 224
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 224α
Λογογράφοι και ποιηταί εκ της δούλης Ελλάδος: η Γλυκοφιλούσα της Πέτρας PDF
Παντ. Π. Ελευθεριάδης σελ. 225-231
Επιτύμβιον εις φθονερόν PDF
Σατανάς σελ. 231
Ο πύργος του Αλιβέρη PDF
Κωσταντίνος Χατζόπουλος σελ. 232-240
Σύντομος Εγκυκλοπαιδεία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 240
(Από τα παράξενα της Ελληνικής Δικαιοσύνης) Ένστασις ανηλικιότητος PDF
Σατανάς σελ. 241-242
Ο αποχαιρετισμός του ναύτου PDF
Αριστομ. Προβελέγγιος σελ. 242
Αναμνήσεις εκ Ρωσσίας: Το Κίεβον PDF
Θεόδωρος Ξένος σελ. 243-253
Αθηναϊκά σαλόνια - Φυλλολογικαί εσπερίδες PDF
σελ. 253
Λυρικές Σάτυρες PDF
Ιωαν. Ζερβός σελ. 254
Ανθρώπινοι χαρακτήρες: Ο κακόγλωσσος, Ο οξύθυμος PDF
Ανδρέας Λασκαράτος σελ. 255-256
Συζυγικαί παρεξηγήσεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 256
Ο Νιάγγρος PDF
Χ. Χρηστοβασίλης σελ. 257-267
Ξανθή επί παραγγελία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 267
Ατομικαί νύξεις (Αποσπάσματα από τον Έμερσον) PDF
Εμερσον σελ. 268-272
Το γλωσσικόν ζήτημα εις τας επαρχίας (Ο δάσκαλος του χωριού υπέρ των "υπερσυντελίκων’¨) PDF
σελ. 272
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 272α
Από την ζωή ενός μοναστηριού: Ο πειρασμός PDF
Γ.Β. Τσοκόπουλος σελ. 273-279
Στο ναό της Αγάπης PDF
Μαρίνος Σιγούρος σελ. 279
Η εν Κερκύρα Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 280-282
[Σχέσεις πολύπλοκοι] PDF
Δ. Σολωμός σελ. 282
Εις τον αγαπητόν μου Πίπην Καρρέρ δια τους ευτυχείς αρραβώνας του μετά της κόρης Δέσπως Συννεφιά PDF
Κ.Φ. Σκόκος σελ. 283-284
Εντυπώσεις εκ Νεαπόλεως: Το θαύμα του Σαν Τζενάρο PDF
Κ. Καιροφύλας σελ. 285-288
Το παιγνίδι του Αδάμ και της Εύας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 288
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 288α
Το γιατρικό PDF
Ιω. Δεληκατερίνης σελ. 289-296
Εις κυρίαν επεσκευασμένην... PDF
Σατανάς σελ. 296
Οι κόρες του Εβραίου PDF
Δημοσθ. Ν. Βουτυράς σελ. 297-304
Παρηγορητική πληροφορία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 304
Περί του εικονογραφικού κύκλου της Θεοτόκου παρά τοις Βυζαντινοίς PDF
Γεωρ. Π. Βεγλέρης σελ. 305-313
Ο Όρθρος των Ψυχών PDF
Ιω. Γρυπάρης σελ. 313
Σαν έρθης, Απολησμονιάρες PDF
Λέαντρος Παλαμάς σελ. 314
Ελληνικαί εικόνες: Η τσιτσιμίδα PDF
Σταμ. Σταματίου σελ. 315-320
Οι δύο PDF
Γ. Μαρκοράς σελ. 320
Από την ιλαροτραγωδίαν της ζωής: Δίπλα στο λείψανο PDF
Ε. Ευστρατιάδης σελ. 321-327
Νέοι ποιηταί: Γυρισμός, Από την "Ραψωδία" της Ερημιάς, Ρόδα PDF
Ρώμος Φιλύρας σελ. 327-328
Αίτησις προστασίας εν ώρα βροχής PDF
σελ. 328
Η Παναγία του Τούσα Μπότσαρη PDF
Ανδρέας Καρκαβίτσας σελ. 329-332
Εσπερινή θλίψη PDF
Μαρίνος Σιγούρος σελ. 332
Σιλουέτες του δρόμου: Ο στραγαλατζής PDF
Ιω. Ν. Πηλίκας σελ. 333-336
Εις γέρον γυναικοθήραν PDF
Σατανάς σελ. 336
Ευλαβή Μνημόσυνα: Κων. Χατζηιωάννου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 337-339
Δεν θέλω PDF
Ελένη Σ. Σβορώνου σελ. 339
Ιστορικαί σελίδες PDF
Χρήστος Ι. Δάλλας σελ. 340-351
Σμυρνέικες ζωγραφιές PDF
Σύλβιος σελ. 351-352
Το πνεύμα των παιγνιδιών PDF
Ζ. Παπαντωνίου σελ. 353-356
Δια της ιεραρχικής οδού PDF
[Ανωνύμως] σελ. 356
Εκλίπουσαι φυσιογνωμίαι: Δημ. Γ. Κωνσταντινίδης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 357-359
Ποιήματα από την Μακεδονίαν: Αργά που φεύγει ο καιρός! PDF
Α.Ε. Διάφας σελ. 359
Μια ματιά εις Άγιον Όρος (Αναμνήσεις) PDF
Ν. Δ. Αναγνώστου σελ. 361-365
Εδώ κι εκεί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 366
[Διαφήμιση] PDF
σελ. 367
Τύποι και σιλουέτες PDF
Ρεβέκκα σελ. 368-371
Από την Παλαιάν Διαθήκην: Τα γένεια PDF
Τοτος Δαμίρης σελ. 371
Από τον κύκλον της γυναικείας δράσεως: Αικατερίνη Ζλατάνου PDF
Ελένη Σ. Λάμαρη σελ. 372-374
Αρβανίτισσα PDF
Αλεξ. Πάλλης σελ. 374
Από τη ζωή των Αθηνών: Αποκριάτικο γλέντι PDF
Κώστας Π. σελ. 375-383
Φυσιογνωμίαι εκ του εξωτερικού: Ανδρέας Ηλιάδης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 383-384
Τετράστιχα PDF
Κ. Κρυονέρης σελ. 384
Από την σμυρναϊκήν ζωήν: Συνειθισμένες ιστορίες PDF
Χρ. Βασιλακάκης σελ. 385-389
Μάταιος λογισμός PDF
Μαρίνος Σιγούρος σελ. 389
Φιλολογικά Μνημόσυνα: Κατίνα Ηλιακοπούλου PDF
Σοφία Μινεικου σελ. 390-393
Νεκρολογία: Μάρκος Τσαλουμάς PDF
[Ανωνύμως] σελ. 393-394
Από τα παρασκήνια της ζωής: Εξέλιξις καλλιτεχνικού ταλάντου PDF
Δ.Ι.Κ. σελ. 394-396
Λαμπρά συνεννόησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 396
Πίναξ των περιεχομένων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 397-400Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών