Έτος Τριακοστόν

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο] PDF
σελ. 1
Εορτολόγιον του έτους 1915 PDF
[Ανωνύμως] σελ. 3-8
Νυκτερινή ανάγνωσις PDF
L. Delachaux σελ. 9
Η 30ετηρίς του «Εθνικού Ημερολογίου» PDF
Κων.Φ. Σκόκος σελ. 10
Επί των ερειπίων του Επικουρίου Απόλλωνος (Επεισόδιον της αλώσεως της Τριπόλεως) PDF
Μιχ. Γ. Λαμπρυνίδης σελ. 11-15
Δύο λιποθυμίαι (Τραγωδία ενός καπέλλου) PDF
Σατανάς σελ. 15
Ιωάννης Ευταξίας - Ο νέος Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (Σκιαγραφία) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16-18
Αλήθειαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 18
Το Ζαγόριον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 19-20
Οδοιπορικαί περιπέτειαι: μικροσκοπική Δημοκρατία εν πολεμικώ κυκλώνι PDF
Γ.Ν. Φιλάρετος σελ. 21-25
Ρημάδι PDF
Ιωάννης Πολέμης σελ. 25
Επαρχιακά διηγήματα: "οίνος ει και εις οίνον απελεύσει" PDF
Αγαθ. Γ. Κωνσταντινίδης σελ. 26-32
Σκέψεις και γνώμαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 32
Σμυρνέικες ηθογραφίες: το πανηγύρι PDF
Σύλβιος σελ. 33-38
Ο κολασμένος PDF
Γεώργιος Δροσίνης σελ. 38
[Εικόνα-Ξένη τέχνη : Ο ελληνικός συρτός] PDF
Κινέ σελ. 39
Από το πνεύμα του Ροιδου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 39-40
Ύποπτος διαβεβαίωσις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 40
[Εικόνα-Μ' αγαπά - Δεν μ' αγαπά] PDF
A. Zwiller σελ. 41
Λεύκιος Μόμμιος ο Αχαϊκός PDF
Δημήτριος Κ. Βαρδουνιώτης σελ. 42-48
Αλήθειαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 48
Σημειώσεις από το Κόγγο: Η Μαϊμπά PDF
Γεωργ. Π. Ζωρδούμης σελ. 49-52
Νέα ποιήματα: Αντιγόνη PDF
Ιω. Πολέμης σελ. 52
[Εικόνα-Ξένη καλλιτεχνία: Οιδίπους επί Κολωνώ] PDF
J. Hugues σελ. 53
Νέαι χώραι: Καβάλλα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 54-55
Το χελιδόνι PDF
Ζήσιμος Σιδέρης σελ. 55
Ποιηταί και λογογράφοι εκ των συνεργατών του "Ημερολογίου" (1886-1915) PDF
σελ. 56-57
Η Λήμνος ενετοκρατουμένη - ο ηρωισμός της Μαρούλας PDF
Ιπποκράτης Καραβίας σελ. 58-62
Τραγούδι του γυρισμού PDF
Καλομοίρα Κουρουκλή σελ. 62
Σύγχρονοι ποιηταί: Το βιολί, Το τραγούδι του αγωγιάτη PDF
Σωτήρης Σκίπης σελ. 63-64
Σοβαρά συνεδρίασις του "Συλλόγου των αντιαλκοολικών" PDF
[Ανωνύμως] σελ. 64
[Ανανκοινώσεις - Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 64α-64β
Χωριάτικες ιστορίες: στο γάμο του βαφτίσια... PDF
Π.Δ. Παναγόπουλος σελ. 65-70
Ηλικία γεροντοκόρης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 70
Νησιώτικα διηγήματα: σαν τα τρυγόνια PDF
Παύλος Νιρβάνας σελ. 71-78
Αρχαίον επίγραμμα: Πέντε του ιατρού PDF
Εωσφόρος σελ. 78
Από τας Μακεδονικάς χώρας: Η Έδεσσα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 79-80
Λόγιοι και καλλιτέχναι εν τω έξω ελληνισμώ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 80
Το στασίδι του Πατριαρχείου (Φαναριωτική ηθογραφία) PDF
Νικολ. Βασιλειάδης σελ. 81-86
Ερημία PDF
Π. Νιρβάνας σελ. 86
Συγγραφείς και λόγιοι εκ των συνεργατών του "Εθνικού Ημερολογίου" (1885-1915) PDF
σελ. 87
Περιήγησις ανά την Μακεδονίαν: Οι Φίλιπποι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 88-89
Όνειρο της ζωής PDF
Μαρίνος Σιγούρος σελ. 89
Συγγραφείς και λογογράφοι εκ των συνεργατών του "Εθν. Ημερολογίου" (1885-1915) PDF
σελ. 90
Εικόνες και αναμνήσεις από τον πόλεμον: η αλληλογραφία των πολεμιστών PDF
Ιω. Δεληκατερίνης σελ. 91-96
Νύχτιο PDF
Σωτ. Σκίπης σελ. 96
Από τας Ηπειρωτικάς χώρας: Το Αργυρόκαστρον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 97-98
Αλήθειαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 98
Ο θησαυρός PDF
Δημοσθ. Ν. Βουτυράς σελ. 99-106
Εκ των εκλιπόντων συνεργατών του "Ημερολογίου" κατά την 30ετή έκδοσίν του (1885-1915) PDF
σελ. 102-103
Ζωής όνειρον PDF
Π. Νιρβάνας σελ. 106
Οι αυτοκράτορες Κωνσταντίνοι (Ιστορικόν σημείωμα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 107-110
Εκλιπόντες λόγιοι και συνεργάται του "Εθνικού Ημερολογίου" PDF
σελ. 108-109
Το χρυσούν δέρας PDF
Μαρίνος Σιγούρος σελ. 110
Από τας νέας χώρας: Το Δέλβινον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 111-112
Λησμονημένοι στίχοι: στολιζούντανε PDF
Γουσταύος Λαφφών σελ. 112
Κοινωνική κίνησις κατά τα πρώτα έτη της Ανεξαρτησίας: χοροί και συναναστροφαί PDF
Ιωαν. Πηλίκας σελ. 113-118
Ξενητειά PDF
Παύλος Νιρβάνας σελ. 118
Από την ελληνικήν ζωήν: αγιασμός PDF
Ε. Ευστρατιάδης σελ. 119-122
Εγώ PDF
Ιω. Ζερβός σελ. 122
Φιλοσοφία των λέξεων: "κηδεία" και "κηδεύω" PDF
Γεωργ. Αποστολίδης σελ. 123-128
Η γερμανική μουσική εν Αθήναις PDF
σελ. 128
Στην παγίδα PDF
Γρ. Ξενόπουλος σελ. 129-141
Πολιτικά μνημόσυνα: Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 141, 144
Ποιηταί και λογογράφοι εκ των συνεργατών του "Ημερολογίου" (1886-1915) PDF
σελ. 142-143
Το σήμαντρο PDF
Αναστάσιος Μωραιτης σελ. 144
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 144α-144δ
Απομνημονεύματα φοιτητού: η 31η Δεκεμβρίου PDF
Μπάμπης Αννινος σελ. 145-149
Εις κάποιαν νοομάντιδα μαντεύουσαν επί πληρωμή PDF
Εωσφόρος σελ. 149
Ζήτημα συνειδήσεως PDF
Paul Bourget, S Basset, Κώστας Καιροφύλλας (Μεταφραστής) σελ. 150-166
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 160α-160δ
Σε μια ξανθούλα... PDF
Σατανάς σελ. 166
Το δωρητήριον PDF
Δ.Γρ.Κ. σελ. 167-169
Επίγραμμα εις παράσιτον καλαμπουριστήν PDF
Σατανάς σελ. 169
Σκίτσα από την Μακεδονίαν: η καπετάν Περιστέρα PDF
Σπ. Μελάς σελ. 170-173
Τα κοριτσάκια της εποχής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 173
Η Αλβανία επιγραμματικώς PDF
[Ανωνύμως] σελ. 174-175
Εκ των μύθων του Αισώπου: όνος βαστάζων άγαλμα PDF
Ελένη Σ. Σβορώνου σελ. 175
Το κοριτσάκι PDF
Κώστας Παρορίτης σελ. 176-182
Παρεξήγησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 182
Από τας σκέψεις μου: Γιατί; PDF
Αγγελική Γ. Παναγιωτάτου σελ. 183-184
Παροιμίαι αντίστοιχοι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 184
Μύθοι της ζωής: το τέλος του Πειρασμού PDF
Ι. Ζερβός σελ. 185-191
Σκίτσα από την ζωήν: ο εκδικητής της τιμής PDF
Σατανάς σελ. 191-192
Η Φιλημένη PDF
Ι. Πετρουνάκος σελ. 192
Ηπειρωτικαί χώραι: η Χειμάρρα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 193-195
Το καμπαναρόσκοινο PDF
Α. Λασκαράτος σελ. 195
Συγγραφείς και λόγιοι εκ των συνεργατών του "Εθνικού Ημερολογίου" (1885-1915) PDF
σελ. 196-197
Πολεμικά διηγήματα: αγάπη και πατρίδα PDF
Χ. Χρηστοβασίλης σελ. 198-206
Ερωτοτροπίαι τοκογλύφου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 206
Οι πρώτοι διδάκτορες του Εθν. Πανεπιστημίου (Ιστορικόν σημείωμα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 207-208
Τα μεγαλείτερα πράγματα του κόσμου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 208
Κοινωνικά σκαλαθύρματα: «διά λόγους τιμής»... PDF
Κωνστ.Φ. Σκόκος σελ. 209-215
Άθαφτοι νεκροί PDF
Ζήσιμος Σιδέρης σελ. 215
Η εξέλιξις της ελληνικής αρματοδρομίας PDF
σελ. 216-217
Εκ των του Αντ. Τσέχωφ: Στα σκοτεινά PDF
Αντ. Τσέχωφ, Κων. Σ. Κοκολής (Μεταφραστής) σελ. 218-223
Από την κωμωδίαν της ζωής: Η θεοσεβουμένη PDF
Σατανάς σελ. 223-224
Νέα ποιήματα: Καλόγρηα PDF
Ιω. Πολέμης σελ. 224
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 224α-224δ
"Πεζοί ρυθμοί": Δέησι, Ο μοιραίος, Αδερφές, Σεμνοτυφία PDF
Ζ. Παπαντωνίου σελ. 225-228
Επιτάφια PDF
Πέτρος Ραισσης σελ. 228
Ιστορίες του πολέμου: η μαυροφόρα PDF
Μ. Λ. Ροδάς σελ. 229-235
Υπαγόρευσις επιστολής προς απόντα σύζυγον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 235
Σύγχρονοι ποιηταί και λογογράφοι εκ των συνεργατών του "Εθν. Ημερολογίου" (1885-1915) PDF
σελ. 236-237
Τα στρατιωτικά ποιήματα PDF
Ν. Μπάρακλης, Μαρία Π. Σταματέλλου, Δαναός (Θρ. Ζωϊόπουλος), Ελένη Μ. Νεγροπόντη, Στέλιος Γ. Σπεράντσας, Ζαχ. Παπαντωνίου σελ. 238-239
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 240-240ε
Η κυρία Λωτ PDF
Γ.Β. Τσοκόπουλος σελ. 241-249
Από την κωμωδίαν της ζωής: ο γλεντζές PDF
Σατανάς σελ. 249-250
Παλαιά ποιήματα: η λησμονημένη PDF
Γ.Μ. Βιζυηνός σελ. 250
Ευθυμογραφικαί σελίδες: κουτιολογία PDF
Τιμ. Αμπελάς σελ. 251-256
Τα γυναικεία κλάμματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 256
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 256α-256β
Σκίτσα και σημειώσεις από τον πόλεμον: ο Λεονταρής PDF
Σπ. Μελάς σελ. 257-259
Του γυρισμού τα τραγούδια PDF
Καλομοίρα Κουρουκλή σελ. 259
Η ακρίβεια του ανθρωπίνου λογικού ελεγχομένη PDF
Ιω.Γ. Φραγκιάς σελ. 260-265
Βώδια και βώδια PDF
[Ανωνύμως] σελ. 265
Η πρώτη εν Ελλάδι μονομαχία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 266-267
"Πολεμικές στροφές": στα Γιάννενα PDF
Στ. Δάφνης σελ. 267
Κρητικές αποσπερίδες PDF
Πετρούλα Ψηλορείτη σελ. 268-272
Romance sans paroles PDF
[Ανωνύμως] σελ. 272
[Διαφημίσεις] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 272α-272β
Ο Βελερόζας PDF
Δ. Γρ. Καμπούρογλους σελ. 273-277
Εις φρικαλέαν τραγουδίστρια PDF
Σατανάς σελ. 277
Αρχαίαι ημέραι: η Λαις και ο Ξενοκράτης PDF
Α. Π. Μιχαήλ σελ. 278-281
Ειρωνεία ονομάτων PDF
Σατανάς σελ. 281
Γύροι της ανέμης: Αυτό θέλω κ' εγώ PDF
Γιάννης Βλαχογιάννης σελ. 282-287
Από τα παράξενα της Δικαιοσύνης: "Αθώος ο κατηγορούμενος!.." PDF
Σατανάς σελ. 287-288
Σκέψεις και γνώμαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 288
Ηρώων μνημόσυνα: Ανδρέας Ζυγομαλάς, Αθανάσιος Τηλ. Πανάς PDF
[Ανωνύμως] σελ. 289-291
Ποιηταί και λογογράφοι, συνεργάταιτου "Εθνικού Ημερολογίου" (1885-1915) PDF
σελ. 292-293
Επιτυχία της ελληνικής επιστήμης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 294-295
Η Χανιώτισσα PDF
Μιχ. Αργυρόπουλος σελ. 295
Ελληνική εστία (Καλλιτεχνικόν σημείωμα) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 296-298
Βήχας χωρίς άδειαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 298
Σκίτσα του χωριού μου: Τα ξυλαράκια της Βάγιας PDF
Παντ. Ελευθεριάδης σελ. 299-303
Εις κακοπληρωτήν χρεώστην της οδοντοστοιχίας του PDF
Σατανάς σελ. 303
[Οφθαλμολογική Κλινική Σπήλιου Χαραμή] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 304
Φιλολογικαί φυσιογνωμίαι εκ του έξω ελληνισμού: Επικίνδυνο όνομα, Αστασία, ...Και τα λοιπά, Άλλ' αντ' άλλων PDF
Λαίλιος Καρακάσης σελ. 305-307
Τυχαία συνάντησις συζύγων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 307
Λόγιοι εκ του έξω ελληνισμού εκ των συνεργατών του "Ημερολογίου" (1885-1915) PDF
σελ. 308-309
Από τας Ηπειρωτικάς χώρας: η Κορυτσά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 310-311
Ερημοκκλήσι PDF
Ζωή Αναστασιάδου σελ. 311
[Οφθαλμολογική Κλινική Σπήλιου Χαραμή] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 312
Σκίτσα και ιστορίες του πολέμου: η Μπεμπέκα PDF
Ο Επίστρατος σελ. 313-316
Αυτοσχέδιον συγκινητικόν ντουέτο εις fa maggiore PDF
σελ. 316
[Εικόνα-Κλιματίς] PDF
Τερέτ σελ. 317
Εντυπώσεις εξ Ιταλίας: αι θερμοπηγαί του όρους Καττίνη PDF
Θεόδωρος Ξένος σελ. 318-326
Ήπειρος PDF
Ρώμος Φιλύρας σελ. 326
Ξένη καλλιτεχνία: μετανάσται PDF
Jean Berg σελ. 327
Ο δεκάλογος του πολέμου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 328-329
Τύποι και σιλουέτες: Ο διεθνής ανταποκριτής! PDF
Σατανάς σελ. 329
Ποιηταί και λογογράφοι εκ των συνεργατών του "Ημερολογίου" (1885-1915) PDF
σελ. 330-331
Το ιερόν ψήφισμα της Ιεράς Συνάξεως του Άθωνος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 332-335
Πολεμικά μνημόσυνα: Κώστας Κυρέλλος PDF
Ν. Χριστοδούλου, Β. Κυρέλλος σελ. 335-336
[Εικόνα-Από την διεθνή καλλιτεχνίαν: ένδοξα λείψανα (Μετά τον θάνατον του πολεμιστού)] PDF
Melle L. Michand σελ. 336
Ιστορίες του πολέμου: κατακτήσεις PDF
Σταμ. Σταμ. σελ. 337-342
Φυσιογνωμίαι δημοσίων λειτουργών: Λουκάς Ρούφος - Γενικός Διοικητής της Κρήτης PDF
σελ. 342
Ζωντανόν μητρώον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 343-344
Στο σκοτάδι PDF
Α.Ε. Διάφας σελ. 344
[Εικόνα-Νεοελληνική καλλιτεχνία: Ο απηγορευμένος καρπός] PDF
Θεόδωρος Ράλλης σελ. 345
Η Εμπορική & Λογιστική Σχολή Παναγιωτοπούλου εν Πειραιεί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 346-347
Νέα ποιήματα: Το φεγγαράκι PDF
Ι. Ραυτόπουλος σελ. 347
Η Λαϊκή Τράπεζα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 348
Γύρω από τον πόλεμο: ακόμα τον περιμένει... PDF
Μενελ. Χ. Τσήτσουρας σελ. 349-350
Απρόοπτος κατοπτρισμός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 350
Από την ζωήν: μία κοντσίνα PDF
Ν. Γ. Μαντζαβίνος σελ. 351-353
Από τα τραγούδια του Άινε: τα φιλιά PDF
Άινε [Ανωνύμως] σελ. 353
Το Σιδηρόκαστρον (Δεμίρ - Ισάρ) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 354-355
Μετριοφροσύνη δεσποινίδος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 355
[Εικόνα-Από την ξένην καλλιτεχνίαν: η Άνθησις] PDF
F. R. Larene σελ. 356
Από την ζωήν του χωριού: Το δαιμόνιο PDF
Αθηνά Γ. Ηλιακοπούλου σελ. 357-359
Το νησί μου PDF
Δημ. Τανταλίδης σελ. 359
Κουβέντες του πολέμου: απολογία εις τον μικρόν μου βαπτισιμιόν Κλέωνα PDF
Σατανάς σελ. 360-362
Δικαιολογία ράπτου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 362
Πίναξ των περιεχομένων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 363-367
Αναγκαία δήλωσις PDF
Κ.Φ.Σ. σελ. 367
[Άτιτλο] PDF
σελ. 368Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών