Κοσμόπολις


Η ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο 14 φιλολογικών και λογοτεχνικών περιοδικών που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, από το 1834 ώς το 1930.
Η δημιουργία της συλλογής αποτελεί το φυσικό αντικείμενο της δράσης «Ψηφιοποίηση και Δικτυακή Διάθεση του περιεχομένου Ελληνικών Φιλολογικών Περιοδικών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Τηλεφάεσσα: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η δημιουργία της ψηφιακής συλλογής «Κοσμόπολις» ξεκίνησε με κοινή πρωτοβουλία και ερευνητική ευθύνη που ανέλαβαν η Αθηνά Γεωργαντά (Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών) και η Μαρία Ρώτα (Διδάσκουσα ΠΔ 407/80 στο ίδιο Τμήμα). Η δράση υλοποιείται από τη ΒΚΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας (Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας) του Πανεπιστημίου Πατρών, την Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ) και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών.
Περισσότερες πληροφορίες...        
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Αλεξανδρινή Τέχνη

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώσεων

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Αργώ

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Γράμματα

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Η Ευτέρπη

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ημερολόγιον Σκόκου

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ιόνιος Ανθολογία

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ιωνική Μέλισσα

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Μη Χάνεσαι

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Νέα Ζωή

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ο νουμάς

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Ποικίλη Στοά

              
Logo Κεφαλίδας Σελίδας

Χρυσαλλίς