Τεύχος 5

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Φιλοπάτιον και Πηγή PDF
Δειναγόρας σελ. 49-51
Γεωλογική της Γης φύσις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 51-52
Στατιστικός πίναξ του βασιλείου των φυτών και ζώων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 52-53
Παρθεναγωγεία PDF
Πείσανδρος σελ. 53
Στιλλίγγιος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 54-55
Αθηναϊκά Συμπόσια PDF
[Ανωνύμως] σελ. 55-56
Επταννησιακά PDF
Νεάνθης σελ. 56
Ελληνική Γλώσσα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 58
Σκοπεία PDF
Ε. σελ. 60Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών