Τεύχος 10

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η ευποιια. (Πρωτότυπον) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 109-111
Γεωργία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 111
Περί των αερολίθων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 111-112
Φρικώδης κεραύνωσις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 112
Ο δούλος Αλλά μην PDF
[Ανωνύμως] σελ. 112
Φιλολογία: περί της λέξεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 112-113
Περί ονείρου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 113
Μώμος. Μέρος ΣΤ΄: η περιήγησις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 113-114
Συνάλλαγμα των αρχαιοτάτων Ελλήνων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 114-115
Αδυναμίαι ανδρών τινών μεγάλων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 115
Προς τους φίλους Ηλιουπολίτας PDF
Κ.Ισ. σελ. 115
Ο Δημόκριτος και οι Αβδηρίται PDF
Κ.Ι. σελ. 115-116
Πατρίς τινών φυτών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 116
Χαρτοποιια εν Αγγλία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 116
Μακροβιότης ζώων και φυτών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 116-117
Περί της λέξεως ωραίος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 117
Αθηνόδωρος και Φιλοκλής PDF
Κ.Ισ. σελ. 117
[Άτιτλο] PDF
Κ.Ισ. σελ. 117
Η αγαθοποιια PDF
Κ.Ισ. σελ. 117-118
Θυάτειρα και Απολλωνίς PDF
Ι.Δ. σελ. 118
Ζώων τεχνάσματα PDF
Κ. σελ. 118-119
Προσκόμματα εις την στοιχειώδη της νεολαίας εκπαίδευσιν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 119-120
Αθηναϊκά PDF
Ν. σελ. 120
Παροράματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 120Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών