Τεύχος 1

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τεύχους 1] PDF
σελ. 0-1
A few words by way of introduction - Alquanti cenni in via d\' introduzione - Σύντομος διατριβή εν είδει εισαγωγής PDF
[Ανωνύμως] σελ. 2-23
Ο Λάμπρος (Τεμάχιον ποιήματος) PDF
Δ. Σολωμός σελ. 24-29
Αρχαιολογία - Archaeology of the Greek islands PDF
[Ανωνύμως] σελ. 30-51
Inno al sole PDF
[Ανωνύμως] σελ. 52-53
Inno alla luna PDF
[Ανωνύμως] σελ. 53-55
National education - Εθνική εκπαίδευσις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 56-61
La promessa mantenuta (Novella tradotta dall\' Inglese) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 62-81
Βακχικόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 82-83
Dissertazione intorno all' Arte Comica PDF
[Ανωνύμως] σελ. 84-104
Nomenclatura Chimica - Περί Χημικής Ονοματολογίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 105-128
Βακχικόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 129-130
Γεώμηλον - Pomo di terra PDF
[Ανωνύμως] σελ. 131-138
Διαφώτισμα παλαιού τινός Λευκαδίου νομίσματος - Illustrazione di una medaglia Leucadia PDF
[Ανωνύμως] σελ. 139-146
Canzoni popolari - Δημοτικόν τραγούδιον: σωφροσύνη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 147-148
Το φίλημα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 149
Delphi, a fragment of a journa l- Δελφοί, τεμάχιον ενός ημερολογίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 150-177
Macchinismo e Manifatture - Μηχανισμός και Xειροτεχνία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 178-187
A Journey to Athens (first part) - Relazione di un Viaggio a Atene (prima parte) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 188-225
Inscrizioni inedite delle isole del Mare Egeo PDF
[Ανωνύμως] σελ. 226-236
Έντιμον νόμισμα - Honorary medals - Medaglie di distinzione PDF
[Ανωνύμως] σελ. 237-239
Ιχνογραφία PDF
σελ. 240Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών