Τεύχος 2

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

La torre de la Pineta PDF
[Ανωνύμως] σελ. 241-254
Το χτένι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 254
Ερωτικόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 255
Τα αποτελέσματα των μηχανών - Risultati delle macchine PDF
[Ανωνύμως] σελ. 256-275
Del potere paterno PDF
[Ανωνύμως] σελ. 276-283
Ulisse in Corcira (Τragedia) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 284-303
Ερωτικόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 304
Εις Μούσαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 305
Cenni sul poema di Quinto Smirneo - Παροδικαί σημειώσεις περί του ελληνικού ποιήματος. Η Άλωσις του Ιλίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 306-335
The sea! The sea! - Θάλαττα! Θάλαττα! PDF
[Ανωνύμως] σελ. 336-369
A journey to Athens - Viaggio a Atene PDF
[Ανωνύμως] σελ. 370-399
Ο φθόνος της πενθεράς PDF
[Ανωνύμως] σελ. 400-401
Περί ελληνικής αναπτύξεως - On the developement of character among the Ancient Greeks PDF
[Ανωνύμως] σελ. 402-423
Flora Corcirese - Χλωρίς Κερκυραϊκή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 424-469
Abraham Cowley - Αβραάμ Κόουλεϊ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 470-475
Inscrizioni inedite delle isole del Mare Egeo PDF
[Ανωνύμως] σελ. 476-480
[Εξώφυλλο και περιεχόμενα Τεύχους 2] PDF
σελ. 240αΨηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών