Τεύχος 3

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και περιεχόμενα Τεύχους 3] PDF
σελ. 480α-481
Saggio storico dell isola di Cefalonia - Ιστορικόν δοκίμιον της νήσου Κεφαλληνίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 482-521
Δεκατετράστιχον εις ωραίαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 522
Discorso sull' aglicultura delle Isole Jonie PDF
[Ανωνύμως] σελ. 523-531
Ulisse in Corcira PDF
[Ανωνύμως] σελ. 532-556
Scrittura sull' Istmo di Corinto PDF
[Ανωνύμως] σελ. 557-566
Αυτοκρατορικόν χρυσόβουλλον: Ανδρόνικος εν Χριστώ τω θεώ, πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 567-569
Λέξεις ναυτικαί της Παλαιάς Ελληνικής γλώσσας - Nautical terms of the Ancient Greek tongue PDF
[Ανωνύμως] σελ. 570-572
Προοίμιον της Βοτζαριάδος ήτοι ο θάνατος του Μάρκου Βότσαρη PDF
[Ανωνύμως] σελ. 573-575
Tradotto dal Penny Magazine PDF
Μαγαζίνε Πέννυ (μτφρ.) σελ. 576-581
Η ανδραγαθία PDF
[Ανωνύμως] σελ. 582-590
Το στοιχίον της γέφυρας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 591
Gadaronissi - Γαδαρονήσι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 592-597
Squarcio di Lettera ad un amico intorno l\' isola d\' Itaca - Απόσπασμα επιστολής προς φίλον, περί της νήσου Ιθάκης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 598-605
Risultamenti delle macchine - Αποτελέσματα των μηχανών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 606-623
Osservazioni sopra una Greca inscrizione nell\' isola di Zacinto - Παρατηρήσεις εις ελληνικήν τινά επιγραφήν Ζακυνθίαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 624-657
La Druidessa PDF
[Ανωνύμως] σελ. 658-664
Εις ερωμένην απούσαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 665
John Fhilpott Curran-Ιωάννης Φίλποττ Κούρραν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 666-667
Flora Corcirese - Χλωρίς Κερκυραϊκή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 668-703
Ποία τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ελληνικής αναπτύξεως - What were the peculiar characteristics of the Greek developement PDF
[Ανωνύμως] σελ. 704-721
Νόμισμα τιμητικόν - Honorary medals - Medaglie di distinzione PDF
[Ανωνύμως] σελ. 722-723Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών