Τεύχος 5

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Il monastero della Foresta PDF
[Ανωνύμως] σελ. 1-24
Lazzaretto vecchio di Venezia PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25-30
Πολινίκης (Πράξις τετάρτη) PDF
Αλφιέρος σελ. 31-40
Dell' influenza del linguaggio sul raziocinio PDF
[Ανωνύμως] σελ. 41-49
Continuazione delle Note al C. II sulle Notizie storiche di Cefalonia - Συνέχεια των σημειώσεων του Δευτέρου Κεφαλαίου περί των Ιστορικών ειδήσεων της νήσου Κεφαλληνίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 50-63
Εις θάνατον PDF
[Ανωνύμως] σελ. 64-65
Avanzi delle quattro antiche Citta di Cefalonia; oggetti in esse rivenuti; tipi delle antiche loro monete, e spiegazione, ed illustrazione di essi tipi - Λείψανα των τεσσάρων της Κεφαλληνίας αρχαίων Πόλεων. Όσα εν αυτής ανευρέθησαν. PDF
[Ανωνύμως] σελ. 66-129
Doveri civili del Curato - Χρέη πολιτικά του Εφημερίου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 130-139
Statuetta - Μικρόν άγαλμα PDF
N.M. σελ. 140-141
Esame dei differenti principj della legislazione penale secondo le tre scuole, Britanica, Italiana e Ginevrina PDF
[Ανωνύμως] σελ. 142-159
Οι Έλληνες ανεπτύχθησαν κατά τους χαρακτήρας των φυλών ήτοι γενών PDF
[Ανωνύμως] σελ. 160-179
Flora Corcirese - Χλωρίς Κερκυραϊκή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 180-227
Inscrizioni inedite delle isole del Mare Egeo PDF
[Ανωνύμως] σελ. 228-232
[Εξώφυλλο και περιεχόμενα Τεύχους 5] PDF
σελ. 0α
[Εισαγωγικό σημείωμα] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 0εΨηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών