Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κ.Ιεροκλής,
Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών