Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ληξουρεύς φιλαλήθης,
Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών