Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τραμπουκάκι,
Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών