Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φουστανελλάς,
Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών