Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ιακωβάτος, Γεώργιος Τυπάλδος
Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών