Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τριαντάφυλλος, Μαλλιαρός
Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών