Τεύχος 12

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Τι έγεινε γύρο σε μια μετάφραση PDF
Κωστής Παλαμάς σελ. 485-491
Επέστρεφε PDF
Κ. Π. Καβάφης σελ. 492
Συμφωνία: χλωμός έφηβος PDF
Λίνος Καρζης σελ. 492
Από την Ιφιγένεια του Moreas PDF
Jean Moreas σελ. 493-507
Κριτικά σημειώματα: Στέφανος Μαρτζώκης PDF
Γρηγ. Ξενόπουλος σελ. 508-511
Έργα και Ημέραι PDF
Ησίοδος σελ. 512-521
Η Βρυσούλα PDF
Roberto Bracco σελ. 522-543
Τέχνη και γράμματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 544-547Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών