Πληροφορίες Έκδοσης/Πλαίσιο Υλοποίησης Ψηφιακού Αρχείου

Εκδότης

Δ.Π. Ταγκόπουλος (τχ. 1-609), εταιρεία «Τύπος» (τχ. 610-708 και 770-779), «Αθηναϊκό Βιβλιοπωλείο Χ. Γανιάρης» (τχ. 709-769), εκδοτικός οίκος Γ.Ι. Βασιλείου (τχ. 780- 785), Π.Δ. Ταγκόπουλος (τχ. 786-805)

Πλαίσιο Υλοποίησης Ψηφιακού Αρχείου Περιοδικού

Η ψηφιοποίηση και δικτυακή διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ" και χρηματοδοτήθηκε από το:
Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών