Έτος Όγδοον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο τόμου Η -Αφιέρωση-Συνεργάτες] PDF
σελ. 1-3
[Εορτολόγιον. Ο κυριεύων πλανήτης του 1889 είναι ο Ήλιος. Εκλείψεις του 1889. Μηνολόγιο] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4-16
[Εικόνα - Κωνσταντίνος, διάδοχος του Ελληνικού Έθνους - Σοφία, μνηστή αυτού] PDF
σελ. 16α
[Εξώφυλλο Τόμου Ή] PDF
σελ. 17
Η Εικοσιπενταετηρίς: εν βλέμμα εις το παρελθόν PDF
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής σελ. 18-31
Ελεγείον εις Θεόδωρον Ορφανίδην PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 31-42
Το Βεζούβιον, η Πομπηία και το Ηράκλειον PDF
Ανδρέας Κορδέλλας σελ. 42-48
Ανδρέας Κορδέλλας PDF
σελ. 48α
Ψυχή PDF
Maria Allara-Nigra σελ. 49-82
[Εικόνα - Ιωσήφ Μομφερράτος] PDF
σελ. 80α
Η άγνωστη γη. Ξύπνα PDF
Ιωάννης Πολέμης σελ. 82-84
Κοινωνικαί σημειώσεις PDF
Δημήτριος Ε. Ηλιόπουλος σελ. 85-92
Εις χειροτέχνημα ξηρών ανθέων PDF
Αριστομένης Προβελέγιος σελ. 92
Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει ή Η διακωμώδησις του Συντάγματος PDF
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος σελ. 93-98
[Εικόνα - Γεράσιμος Μεταξάς] PDF
σελ. 96α
Η καλογραία PDF
Νικόλαος Ι. Σταματέλος σελ. 98-102
Η βασίλισσα Κλεοπάτρα εν τη ποιήσει και τη μουσική PDF
Τιμολέων Αμπελάς σελ. 103-111
Δάκρυα παραλυμένου PDF
Ι. Γ. Τσακασιάνος σελ. 111-112
Μιλτιάδης Βενιζέλος PDF
σελ. 112α
Φωνή λαού, φωνή θεού PDF
Νικόλαος Παπαλεξανδρής σελ. 113-119
Το μνήμα μου PDF
Αντώνιος Μανούσος σελ. 119
Η αθωότης εκ της πραγματικότητος PDF
Στέφανος Ξένος σελ. 120-144
[Άτιτλο] PDF
Η κυρία Σ... σελ. 144
[Εικόνα - Βασίλειος Νικολόπουλος] PDF
σελ. 144α
Εν κήπω πόλεως λαμπράς PDF
Φίλιππος Α. Οικονομίδης σελ. 145-146
Αιθιοπικόν αλφάβητον PDF
Νικόλαος Π. Παρίσης σελ. 146-152
Ήρωες αφανείς PDF
Αριστομένης Προβελέγιος σελ. 153-154
Οικογενειακόν δράμα PDF
Αλέξανδρος Θ. Φιλαδελφεύς σελ. 155-165
Σπυρίδων Βαλαωρίτης PDF
σελ. 160α
Τη νέα και λογία κ. Κ... (επί βιβλιαρίου των λυρικών του Χριστοπούλου),.Υποτιθέμενη απάντηση της κ. Κ... PDF
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής σελ. 165
Εντυπώσεις εκ Ρώμης (A vol d' οiseau) PDF
Ευγένιος Γ. Ζαλοκώστας σελ. 166-173
Στέφανος Δραγούμης PDF
[Ανωνύμως] σελ. 174-175
Στον άγγελό μου PDF
Carducci σελ. 176
Στέφανος Ν. Δραγούμης PDF
σελ. 176α
Η νόσος του Βερτέρου PDF
Νεοκλής Καζάζης σελ. 177-191
Αναλαμπή PDF
Αντώνιος Σ. Μάτεσις σελ. 191-192
Νικόλαος Ι. Σαρίπολος PDF
σελ. 192α
Αυτοβιογραφικά ανέκδοτα PDF
Νικόλαος Ι. Σαρίπολος σελ. 193-202
Το όνειρόν μου PDF
Μιχαήλ Αργυρόπουλος σελ. 202-203
Το χάνι της Γραβιάς του Ζαλοκώστα PDF
Σταμάτιος Δ. Βάλβης σελ. 203-207
Αποχαιρετισμός PDF
Ευγένιος Γ. Ζαλοκώστας σελ. 207-208
Αν θέλης. Τα φιλιά τα αγαπημένα. Δεν τα θέλω μετρημένα PDF
Α. Μανούσος σελ. 208
Παύλος Λάμπρος PDF
σελ. 208α
Περί της παρ' ημίν μεταβολής της σημασίας των λέξεων PDF
Θεόδωρος Ν. Φλογαιτης σελ. 209-218
Ο θάνατος και η κηδεία παρά τοις αρχαίοις Έλλησι PDF
Αντώνιος Μομφερράτος σελ. 218-221
Σκέψεις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 221
Κακή νύμφη (μύθος) PDF
Ανδρέας Καρκαβίτσας σελ. 221-224
Αλήθειαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 224
Δημήτριος Σαχίνης, Σκαρλάτος Σούτσος, Επαμεινώνδας Λουριώτης, Μιχαήλ Σοφιανός PDF
σελ. 224α
Αι δύο ναυμαχίαι PDF
Λεωνίδας Δ. Μελετόπουλος σελ. 225-284
[Εικόνα - Ιωσήφ Δεκιγάλλας] PDF
σελ. 240α
[Εικόνα - Λουδοβίκος Α\', βασιλιάς της Βαυαρίας (επί τη ευκαιρία της κατά το έτος τούτο πανηγυρισθείσης εορτής της εκατονταετηρίδος)] PDF
σελ. 256α
Κωνστ. Ισχομαχος. Ιωάννης Ζάρκος. Γεώργιος Γριπάρης. Α. Βαρβάκης. Θ.Κ. Νέγρης PDF
σελ. 272α
Εις λεύκωμα PDF
Μ... σελ. 285
Η μήτηρ παιδαγωγός PDF
Ζαχαρούλα Μ. Λαμνή σελ. 285-288
Οι ψαράδες PDF
Δ. Π. Ταγκόπουλος σελ. 288-289
[Άτιτλο] PDF
Δ. Κ. Σακελλαρόπουλος σελ. 289
Πως η μουσική εδημιουργήθη υπό του ανθρώπου PDF
Ι. Φουστάνος σελ. 290-303
Εις το λεύκωμα της κυρίας Ζωής Παλτατζή PDF
Γ. Παράσχος σελ. 303
Ο βασιλεύς Αχαιμενίδης και ο μάγος Σαδώκ PDF
Ι. Ισιδ. Σκυλίσσης σελ. 304-314
Ο άνθρωπος εκτός της ιστορίας PDF
Σπυρ. Π. Λάμπρος σελ. 314-320
Κωνσυαντίνος Ζάππας, μέγας της Ελλάδος πολίτης PDF
Ι. Αρσένης σελ. 321-324
Αλήθειαι PDF
[Ανωνύμως] σελ. 324
Επιστολή Ι. Ψυχάρη PDF
Ι. Ψυχάρης σελ. 325
Βοτανική Γεωγραφία PDF
Dora d' Istria σελ. 326-328
Δωραδίστρια PDF
Ποικίλη Στοά σελ. 329-330
Γνώμαι ανέκδοται και πανομοιότυπα γραφής λογίων ανδρών (από το λεύκωμα του Λέοντος Ολιβιέρου) PDF
[Ανωνύμως] σελ. 331-336
Προς τον Λασκαράτον PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 337-338
Ασπασία Ι. Αργυροπούλου PDF
Ζ. σελ. 339-340
Ελεγείον επί τη μνήμη Ασπασίας Ι. Αργυροπούλου PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 341-346
Ευρυσθένης Γκίζας PDF
Α. Θ. Φιλαδελφεύς σελ. 347-349
Το μειράκιον PDF
Κλέων Α. Ραγκαβής σελ. 350-352
Δώρα δ' Ίστρια (Κόλτσοφ-Μασσάλσκη) PDF
σελ. 352α
Η πλάσις της Εύας PDF
Σταμάτιος Δ. Βάλβης σελ. 353-354
Το κοινωνικόν ζήτημα PDF
Λάμπρος Ενυάλης σελ. 354-371
Τω κυρίω Γουσταύω Λαφφόν PDF
Βιργινία Π. Ευαγγελίδου σελ. 372
Μεταξύ τριών PDF
Διονύσιος Ηλιακόπουλος σελ. 372-380
Τραγούδια της Ανατολής: η Σμυρνηά PDF
Μιχαήλ Αργυρόπουλος σελ. 380
Ο Λομβάρδος ως πολιτικός και ως ρήτωρ PDF
Δ. Θ. Σωμερίτης σελ. 381-394
Τραγουδάκια PDF
Ξενητευτής σελ. 394
Προ της εικόνος Μαριέττας Α. Αριστάρχη PDF
Ιωάννης Αρσένης σελ. 395-397
Άσμα ναυτοπαιδός PDF
Νικόλαος Δ. Χατζίσκος σελ. 397-398
Ο Άρειος Πάγος PDF
Αχιλλεύς Αγαθόνικος σελ. 398-402
Ο έρμος κη άκληρος PDF
Γεώργιος Μαρτινέλλης σελ. 402-403
Κλέων Α. Ραγκαβής PDF
σελ. 404
Ιωσήφ Μομφερράτος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 404-406
Ο εμβολιασμός παρά τω Παστέρ PDF
σελ. 424α
Έργα άξια πολυτίμου υποστηρίξεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 425-426
Το αιώνιο παράπονο PDF
Γ.Σ.Γ. σελ. 426
Ελληνικόν Λύκειον, Ιω. Χ. Σιμοπούλου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 427-428
Παρθεναγωγείον Σοφίας Ι. Σιμοπούλου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 429-430
Περιεχόμενα PDF
σελ. 431-432
Ποίησις και Μουσική Αλ. Κατακουζηνού: Να γείνω ευτυχής PDF
σελ. 432α
Βιογραφίαι: Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος, Σπυρίδων Βαλαωρίτης, Ιωσήφ Δεκιγάλλας, Μιχαήλ Σοφιανός, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Επαμεινώνδας Λουριώτης, Πάυλος Λάμπρος, Βασίλης Κ. Νικολόπουλος, Γεράσιμος Μεταξάς, Σκαρλάτος Σούτσος, Κωνσταντίνος Ισχόμαχος, Ιωάννης Ζάρκ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 406-425
[Εικόνα] PDF
σελ. 32α
[Εικόνα] PDF
σελ. 64αΨηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών