Έτος Δέκατον Πέμπτον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλα και αφιέρωση τόμου ΙΕ΄] PDF
σελ. 1-3
Προς τον απανταχού Ελληνισμόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 4-6
Τα όνειρα: τα ρόδα. Τα κρίνα. Οι νεφέλες. Ήσκιοι. Τα πουλιά. Η σελήνη. Ο ήλιος. Οι βοριάδες. Δειλινά. Τα δάση. Τα αστέρια. Στα κοιμητήρια PDF
Μ. Μαλακάσης σελ. 7-10
Από τους πνευματικούς αγώνας: μια δεκαπενταετηρίς PDF
Ο Φιλότεχνος σελ. 10-13
Αι μοίραι PDF
σελ. 13
Από την ελληνικήν φιλογένειαν: o ευεργέτης PDF
Ιωάννης Α. Αρσένης σελ. 14-16
Τα ελαττώματα του συζύγου PDF
[Ανωνύμως] σελ. 16
Ο χρόνος PDF
σελ. 17
Από τους Αιώνιους Θρύλους: η κοιμάμενη. Η βουλιαγμένη χώρα. Το φάντασμα PDF
Θρασ. Ζωϊόπουλος σελ. 18
Προ της θυρίδος της διανομής PDF
Εμμανουήλ Σ. Λυκούδης σελ. 18-21
Γλυκείς στοχασμοί PDF
σελ. 21
Ασπασία: Ήρα του Ολυμπίου Περικλέους PDF
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος σελ. 22-54
Η ψυχή εις τας αγκάλας του έρωτος PDF
σελ. 32
Η κιθαρωδός PDF
σελ. 54
Γνώμαι: Καλλιρόης Παρρέν. Ποιήσεις: Μαρίκας Πίπιζα Μαντζούνη PDF
Καλλιρόη Παρρέν, Μαρίκα Πίπιζα Μαντζούνη σελ. 55-56
Χαραυγή PDF
Ελένη Σ. Λάμαρη σελ. 56
Από τα παράδοξα της ζωής: κάτι τι το ανεκλάλητον PDF
Jean Rameau σελ. 57-59
Ο βασιλεύς των Σαμόλι PDF
σελ. 59
Παναγής Βαλλιάνος PDF
Ιωάννης Α. Αρσένης σελ. 60-63
[Εικόνα- Ιωσήφ Βέρδης] PDF
σελ. 64
Άνθος καρδίας PDF
Σ. Σκίπης, Α. Σάιλερ σελ. 65-68
Οι βασιλείς της Ρουμανίας PDF
Κωνσταντινός Ν. Ράδος σελ. 69-80
Νυχτερινό PDF
Στεφ. Μαρτζώκης σελ. 80
Εν εμπόριον εν τη Ανατολή PDF
σελ. 80
Πεζά τραγούδια: ο θάνατος της ευμορφιάς PDF
Ι. Π. Ιωαννίδης σελ. 81-83
Φώτιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας PDF
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος σελ. 84-89
Ο γάμος του Μπαρτόλ PDF
Μιχ. Τριβωλύ σελ. 90-93
Επιστολή Μαξ Νορδάσυ PDF
M. Nordau σελ. 94-96
Ελληνική ωραιότης PDF
σελ. 96
Μεσονύκτιον PDF
σελ. 97
Schubert PDF
Ερασμία Ν. Καλλισπέρη σελ. 98-104
Ο ύπνος της αθώας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 104-107
Γεωργίου Βιζυηνού ανέκδοτα ποιήματα εκ των μετά τον θάνατον αυτού διασωθέντων χειρογράφων του: μια καρφίτσα. Άρνησις. Αφαιρεμένη. Το κάτω της γραφής. Πότε αγαπηθήκαμε. Εις τους γάμους μας. Ο λησμονημένος PDF
Γεώργιος Βιζυηνός σελ. 108-112
Η έγερσις PDF
σελ. 113
Από τον Αγρίλη: θεριναί επιστολαί PDF
Ελένη Φραγκαντώνη σελ. 114-115
Απονύχτερα PDF
Μ. Μαλακάσης σελ. 116-117
Η σοφία PDF
σελ. 117
Σε αφίνω Εσμεράλδα PDF
Ο Απόμαχος σελ. 118-123
[Εικόνα - Αποχαιρετισμός] PDF
σελ. 120
Σονέττο PDF
Μαρίκα Πίπιζα σελ. 123
Εκ της ερωτολήπτου Γερμανίας: εν ερωτικόν επεισόδιον PDF
Victor Tissot σελ. 124-137
Έρως και ψυχή PDF
σελ. 138
Εικόνες της ζωής: έρως και ψυχή PDF
Α. σελ. 139-142
Το καθήκον της ελληνικής πολιτείας προς τας εργατικάς τάξεις PDF
Θεόδωρος Ν. Φλογαιτης σελ. 143-145
Από τους Ασφοδέλους PDF
Αχιλλεύς Νέη σελ. 145
Έρως. Γάμος. Γυναίκες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 146-157
Μετά το σφάλμα PDF
Α σελ. 158-160
Μακαρία PDF
Κωστής Παλαμάς σελ. 160
Ο χειμών PDF
σελ. 161
Η καθολική ψηφοφορία εν Ευρώπη και εν Αμερική PDF
Νικόλαος Ν. Σαρίπολος σελ. 162-173
Έρως αηδονιού PDF
Μαρίκα Κ. Φιλιππίδου σελ. 173
Πότε. Ανάθεμα PDF
Ιωάννης Πολέμης σελ. 174-175
Ο άγγελος του άλγους PDF
σελ. 175
Εν σύμπλεγμα: Η τέχνη. Η φύσις PDF
[Ανωνύμως] σελ. 176-180
Ερρίκος Άινε PDF
Σαμπρόλ σελ. 181-182
Ερρίκου Άινε τραγούδια PDF
Ερρίκος Αινε σελ. 183-184
Εκ των ερωτικών ποιημάτων του Άινε εις πεζήν μετάφρασιν PDF
Ερρίκος Αινε σελ. 185-186
Αραβικός δείπνος PDF
σελ. 186
Τα δραματάκια της καθημερινής ζωής: ομοιπαθητικώς PDF
Γεώργιος Β. Τσοκόπουλος σελ. 187-193
Χριστόφορος Γλουκ: ο αναμορφωτής του μελοδράματος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 193
Βλαστήμιαις: μίσος. Θλιμέναις νύχταις. Εκδίκησις. Από τους PDF
Ηλίας Βουτιερίδης σελ. 194-197
Η υγεία PDF
σελ. 197
Από τους κόσμους των ονείρων και των χιμαιρών: το πρώτον όνειρον. Το τελεύταιον όνειρον PDF
Ο Ριπ σελ. 198-208
Οι γάμοι μας, Παράπονο PDF
Μαρίκα Κ. Φιλιππίδου σελ. 208
Αι δια θαυμάτων θεραπίαι PDF
Μιχαήλ Ι. Γιαννήρης σελ. 209-217
Σ'εκείνη που θ'άρτη PDF
Άγγελος Σημηριώτης σελ. 217-218
Ο έμπορος των καρδιών PDF
Emile Pastore σελ. 219-223
Η ώρα PDF
Ιωάννης Πολέμης σελ. 224
Οικογένεια της Δαχομέης PDF
σελ. 224
Ο Ρωμαίος βλέπων την Ιουλίαν επί του παραθύρου PDF
Η δεσποινίς Μελπομένη... σελ. 225
[Εικόνα - Γεώργιος Αβέρωφ] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 226-230
Ιωακείμ Γ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης PDF
Ι. Αρσένης σελ. 230-232
Δαμιανός Α΄, Πατριάρχης Ιεροσολύμων PDF
Α.Γ. σελ. 233-236
Από τον κόσμον των τραπεζικών κορυφών: μια υπεροχή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 237-239
Κινέζικα ποιήματα: λουλούδια της αγάπης. Η όμορφη. Η πανδρεμένη PDF
Τσεγκ-Κι-Τογκ σελ. 239
Μιχαήλ Α.Ραφαήλοβιτς PDF
Νρβ... σελ. 240
Εις το λεύκωμα Δεσποινίδος Α.Λ PDF
Στέφανος Σκουλούδης σελ. 241
Ο μαέστρος PDF
Ζ. Λ. Παπαντωνίου σελ. 242-244
Ξέφυλλα λούλουδα PDF
Φλωρεντία Φουντουκλή σελ. 244
Τα μάτια σου: μελωδία δι\'άσμα και κλειδοκύμβαλον (Ποίησις: Δ. Ηλιακοπούλου. Μουσική: Δ. Σ. Λαυράγκα) PDF
σελ. 245-248
Σεβαστή Καλλισπέρη PDF
Αλέξανδρος Θ. Φιλαδελφεύς σελ. 248-250
Στεφάνι αιθέριο. Στίχοι PDF
Φλώρος Ροδάνθης σελ. 250
Εξέλιξις του δράματος εν τη ελληνική αρχαιότητι PDF
Σεβαστή Ν. Καλλισπέρη σελ. 251-253
Ο 17ος αιών της γαλλικής φιλολογίας και οι δύο αυτού έξοχοι τραγικοί ποιηταί PDF
Σεβαστή Ν. Καλλισπέρη σελ. 253-256
Ξέχασ'το PDF
Σωτήρης Ε. Σκίπης σελ. 256
Αποχαιρετισμός PDF
Νίκος Αίγλης σελ. 257
Ο υπνοβάτης: του αμερικανού Fred Maxwell PDF
Fred Maxwell σελ. 257-269
Καρφιά και πέταλα PDF
Δημ. Γρ. Καμπούρογλους σελ. 269-270
Πως εγίνετο ο διορισμός των καθηγητών εν τω αρχαίω πανεπιστημίω Αθηνών PDF
Π. Καρολίδης σελ. 271-272
Από τα Πανουράνια: ουράνιοι γάμοι. Ο αγών PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 272
Δικά μας και ξένα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 273
Από τους βωμούς του έρωτος: το κάλλος PDF
Δικ σελ. 274-285
Ο φύλαξ του κήπου PDF
Δ. Ι. Καλογερόπουλος σελ. 285-288
Ειδύλλιον PDF
σελ. 289
Πεζά τραγούδια: αγάπης ειδύλλιο PDF
Ιωάννης Π. Ιωαννίδης σελ. 289-291
Το λευκοφορεμένο φάντασμα PDF
Αικατερίνη Γρηγορίου Ζλατάνου σελ. 291-298
Εις λεύκωμα PDF
Ιωάννης Πολέμης σελ. 298
Επιστολαί προς μιαν φίλην μου PDF
Δάφνις σελ. 299-304
Άνοιξη PDF
Ρολελάη σελ. 305
Πως μορφάζει...ενώ τω διηγούνται διασκεδαστικήν τινά ιστορίαν PDF
σελ. 305
Πανεπιστημιακαί εορταί: η έκτη εκατοενταετηρίς του εν Montpellier Πανεπιστημίου PDF
Γεώργιος Ν. Καλλισπέρης σελ. 306-325
Νεανικά τραγούδια: πες μου PDF
Ανδρέας Μαρτζώκης σελ. 325
Μια ποιήτρια PDF
[Ανωνύμως] σελ. 326-328
Σε σένα. Θέλω. Το λευκόκρινο. Τραγούδι. Πόθος. Για σένα. Πες μου. Δίνε PDF
Μαρίκα Πίπιζα σελ. 229-232
Ιστορία: έργον Ν.Γύζη PDF
σελ. 332
Μανούσος Ρ.Κούνδουρος PDF
σελ. 333
Η διαθήκη PDF
Ιωάννης Πολέμης σελ. 334-342
Σε μιαν ορφανούλα PDF
Σ. Ε. Σκίπης σελ. 342
Από το παγκόσμιο τραγούδι PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 343
[Εικόνα - Γεώργιος Μπονάνος] PDF
Αλέξανδρος Θ. Φιλαδελφεύς σελ. 344-347
Γεράσιμος Μαρκοράς PDF
Γρηγόριος Ξενόπουλος σελ. 348-352
Από τον κόσμο των γραμμάτων: Ιωάννης Αρσένης PDF
Αλέξανδρος Θ. Φιλαδελφεύς σελ. 353-355
Εισαγωγή εις την μελέτην της Νέας ελληνικής ποιήσεως PDF
Κωστής Παλαμάς σελ. 356-366
Από τον κόσμο της μουσικής: Ειρήνη Κλ. Καλογερή PDF
Αριστοτέλης Ν. Πετσάλης σελ. 366-368
Αμανίται PDF
Αλεξ. Ν. Γεωργακόπουλος σελ. 369-375
Θούριον: στο νησί των Σπετσών. Η μυγδαλιά. Κύματα PDF
Μενεξεδένια σελ. 376-378
Γενικαί γραμμαί PDF
[Ανωνύμως] σελ. 378-380
Ο σύντροφος της αμαζόνος PDF
Τ-σ σελ. 380-383
Ύμνος των σωμάτων PDF
Κωστής Παλαμάς σελ. 384
Γιατί; (Ποίησις) PDF
Ερρίκος Άινες, Κ. Μ. Παπαγεωργίου σελ. 385-389
Σπ. Μαντζάκος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 389-390
Δι'εν έργον του καλλιτέχνου PDF
Κώστας Χαιρόπουλος σελ. 390-392
Ο από του κόσμου πόθος... Ο από του τάφου πόθος... PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 392
Εις δακτύλιος των Δόρια PDF
Robert Francis σελ. 393-401
Πρόωρος ανάπυξις PDF
σελ. 401
Ο Όμηρος PDF
Γεώργιος Μιστριώτης σελ. 402-412
Η πολιτεία της πανσελήνου PDF
Παύλος Νιρβάνας σελ. 413-415
Ο ύπνος της αγαπώσης PDF
σελ. 415
Το τραγούδι της ψυχής PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 416
Το μυστικόν του ριπιδίου PDF
σελ. 416
Το επανωφόρι: κωμωδία μονόπρακτος PDF
Χαραλάμπης Αννινος σελ. 417-444
Ο κατά του αλκοολισμού αγών PDF
Σιμωνίδης Γ. Βλαβιανός σελ. 444-448
Η Σαπφώ PDF
Μ. Μαλακάσης σελ. 449-450
Η θρησκευτική παίδευσις PDF
Ιωάννης Σκαλτούνης σελ. 451-454
Θεόδωρος Γ.Παχύς PDF
[Ανωνύμως] σελ. 454-456
Γη και Ουρανός: το δράμα της ψυχής. Επιστήμη. Φραγκίσκη-Βεατρίκη. Σκότος-Φως. Ένα. Γολγοθάς μιας ψυχής. Ιστορία μιας ψυχής. Χάος PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 457-462
Η μέλισσα PDF
σελ. 462
Ο τροβαδούρος της Άρνης PDF
Alf. Merilly σελ. 463-464
Δια την προίκα PDF
Ευγενία Ζωγράφου σελ. 465-471
Στη γιορτή του PDF
Λορελάη σελ. 472
Δημήτριος Σ. Μαυροκορδάτος PDF
Α. Γ. Δουρούτης σελ. 472-480
Σερενάδα του παληού καιρού PDF
Γ. Β. Τσοκόπουλος σελ. 481
Η φαντασία φεύγουσα τ ανθρώπινα δεσμά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 482-484
Από τα χρονογραφήματά μου: η ζωή και η φιλοσοφία της PDF
Ανδρέας Κ. Μοσχονάς σελ. 484-498
Η γυναίκα PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 499
Κόρος PDF
Ηλίας Π. Βουτιερίδης σελ. 500-504
Από τα όνειρα PDF
Ιωάννης Ζερβός σελ. 505-506
Σ'ένα άστρο PDF
Μαρίκα Κ. Φιλιππίδου σελ. 507
Μελέτη PDF
σελ. 507
Από την ελληνικήν επανάστασιν: εις επιζών αγωνιστής PDF
Ανδρέας Α. Αβούρης σελ. 508-512
Δεκαπενταετηρίς "Ποικίλης Στοάς" PDF
σελ. 513
Στον αδελφικό μου φίλο Γιάννη Αρσένη PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 513
Εκ του απείρου των σκέψεων: βιβλία PDF
Άννα Ν. Σερουιου σελ. 514-517
Από τον κόσμον PDF
Πολ. Τ. Δημητρακόπουλος σελ. 518-519
Στροφές PDF
Γ. Σαγιαξής σελ. 519-521
Κωνσταντίνος Θ. Μάνος PDF
Μ. Μαλακάσης σελ. 521-524
30 Απριλίου 1925, 10 Απριλίου 1926 PDF
Αχιλλεύς Γ. Καραβίας σελ. 524
Η επάνοδος PDF
Φλωρεντία Φουντουκλή σελ. 524
Σπυρίδων Βλάχος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 525-529
Σε μια... PDF
Ζ. σελ. 529
Από τον κόσμον της μιμικής τέχνης: μορφαί των διαφόρων εκφράσεων του προσώπου του εξόχου Γάλλου μίμου Γεωργίου Βαγκ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 530-531
Λόγια χρυσά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 531
Από τα Πανουράνια PDF
Στέφανος Μαρτζώκης σελ. 532-533
Το κλαψοπούλι PDF
Τάσης Ν. Φραγκαντώνης σελ. 534-538
Τα μοιρολόγια PDF
Δημήτριος Μπενή Ψάλτης σελ. 539-543
Σε μιαν αμαρτωλή PDF
Κώστας Δελακοβίας σελ. 543-544
Από τον κόσμον της ζωής PDF
σελ. 544
Ιουλίου Κλαρετή: τα ρόδα των Χριστουγέννων PDF
Jules Claretie σελ. 545-558
Χαιρετισμοί: από την εορτήν της ζωής...και της ανοίξεως PDF
Ιωάννης Αρσένης σελ. 558-560
Θεσσαλικά: Μονή Αγίου Γεωργίου. Μονή Αγίας Τριάδος PDF
Ν. Γ. Χατζή Ζωγίδης σελ. 561-568
Η ελπίδα μου PDF
Ι. Π. Ιωαννίδης σελ. 568
Ο ξένος PDF
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου σελ. 569-573
Αι σχέσεις της μεγαλοφυιας και νευροπάθειας PDF
Μιχαήλ Ι. Γιαννήρης σελ. 573-576
Προσευχή PDF
Γιάγκος Κάλας σελ. 577
Κωνσταντίνος Α.Χρηστομάνος PDF
Δικ σελ. 578-579
Στο ακρογιάλι PDF
Λάμπρος Πορφύρας σελ. 579
Κωνσταντίνος Πλατσής PDF
Αρσ... σελ. 580-581
Ο Ιωάννης Αποστόλου PDF
σελ. 581
Από τον χρηματιστικόν κόσμον: μια μορφή PDF
[Ανωνύμως] σελ. 582
Προς το φιλόμουσον κοινόν των Ελλήνων PDF
[Ανωνύμως] σελ. 583
Η πινακοθήκη μας: εικόνες και βιογραφήματα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 584-636
Τραγούδια της αγάπης PDF
Α. Σκιαδαρέσης σελ. 636α
Νίκη PDF
σελ. 636α
Νικαία και Άγις PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 637
[Διαφημίσεις] PDF
σελ. 637α-640
Περιεχόμενα PDF
σελ. 641-648Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών