Έτος Δέκατον

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

[Εξώφυλλο τόμου Ι -Αφιέρωση-Συνεργάτες] PDF
1-2
Εορτολόγιον. Ώραι του έτους 1894. Πασχάλιον του 1894. Εκλείψεις του 1894. Μηνολόγιον PDF
[Ανωνύμως] 3-15
[Εικόνα -Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης] PDF
16
[Εξώφυλλο Τόμου Ι] PDF
Η πρώτη του έτους PDF
[Ανωνύμως] 18-20
Αρχή εκ του πέμπτου άσματος του ανεκδότου ηρωϊκοκωμικού ποιήματος "ο Ιώτας" ήτοι "ο κόσμος όπως τρέχει". Άσμα τέταρτον PDF
Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου 21-29
Στέφανος Ζαφειρόπουλος PDF
[Ανωνύμως] 30-31
Ολίγα δάκρυα εις Κωνσταντίνον Καμάραν PDF
[Ανωνύμως] 31-32
Μία άγνωστος PDF
Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς 33-47
Οι πόθοι μου. Ή δεν ηξεύρω τι μου λείπει PDF
Φωτεινής Α. Οικονομίδου 48
[Εικόνα -Θεόθωρος Αρεταίος] PDF
Ρόδος PDF
Εμμανουήλ Σ. Λυκούδης 49-71
[Εικόνα -Στέφανος Ζαφειρόπουλος] PDF
Διπλή Ψυχή PDF
Κωστής Παλαμάς 71
Η φύσις κατά τον Γκαίτε PDF
Θεόδωρος Δε Χέλδραϊχ 72-73
Η σύζυγος του αρχαιολόγου PDF
Τσακπίνης 74-82
[Εικόνα -Δημήτριος Νότη Βότσαρης - Αντιστράτηγος] PDF
Ο ήλιος μου των Αθηνών PDF
Ιωάννης Καμπούρογλους 83
Οχειά και άνθρωπος PDF
Ανδρέας Μαρτζώκης 83
Μολπαί καρδίας αγαπώσης: αποσπάσματα εκ ανευρεθείσης επιστολογραφίας PDF
Μιχαήλ Ι. Γαλανός 84-87
Το τελευταίον Άνθος PDF
Φίλιππος Α. Οικονομίδης 88-89
Κοινωνικαί αδαθεσίαι PDF
Δημήτριος Ε. Ηλιόπουλος 90-102
[Εικόνα -Κάρολος Γκουνώ] PDF
Το όνειρό της PDF
Γουσταύος Λαφφών 103
Λάζαρος Λαζάρεβιτς PDF
[Ανωνύμως] 103-106
Αλήθειαι PDF
[Ανωνύμως] 106
Ολ' αυτά ο λαός θα τα χρυσώση PDF
Λάζαρος Λαζάρεβιτς, Βλάδανος Γεώργεβιτς 107-120
[Εικόνα -Ανδρέας Καλίνσκης] PDF
Τα δύο βοτάνια PDF
Ιωάννης Κ. Πολέμης 120
Γενικαί Γραμμαί PDF
[Ανωνύμως] 121
Ψυχή PDF
Κωνσταντίνος Μάνος 122
Αλήθειαι PDF
[Ανωνύμως] 122
Οι Αεροπαγίται κατά το Αττικόν Δίκαιον PDF
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος 123-127
Οι ονειροκρίται (μύθος) PDF
Σταμάτιος Δ. Βάλβης 127-128
Σαρκώ (1823-1893) PDF
[Ανωνύμως] 129-130
Βασίλεμμα PDF
Ιωάννης Πολέμης 131
Η πλεξίδα της PDF
Μποέμ 132-133
Εικόνες σύγχρονων ανδρών: Τιμολέων Φιλήμων PDF
Γεώργιος Ν. Καλλισπέρης 134-143
Το μάραμμα της μηλιάς PDF
Σταμάτιος Δ. Βάλβης 143
Σελίδες εν φρενοκομείο: ο ατυχήσας ποιητής PDF
Νικόλαος Ι. Βασιλειάδης 144-154
Η αγάπη μου PDF
Άγις Θέρος 154
Η γοητεία της σκηνής PDF
Παρασκευή Θεμ. Παππακώστα 155-162
[Εικόνα -Λάζαρος Δ. Βούλγαρης, Ιωάννης Μιχαλβόδα Σούτσος, Γεώργιος Ι. Σούτσος] PDF
160α
Η νεγρονιά PDF
Ανδρέας Μαρτζώκης 163-169
Πίκρα τραγούδια. Δάκρυ και δάκρυ PDF
Νίκος Κοτσελόπουλος 169
Γεώργιος Π. Κυριαζής PDF
Ιωάννης Αρσένης 170-176
Εν όνειρον PDF
Νικόλαος Γ. Μαντζαβίνος 177-181
Το κάστρο της ωραίας (μεσαιωνική παράδοσις) PDF
Στέφανος Μαρτζώκης 181-184
Το χεράκι της δημαρχοπούλας PDF
Μήτσος Χατζόπουλος 185-187
[Άτιτλο] PDF
Φλωρεντία Φουντουκλή 188-190
Το ρυάκι PDF
Ιωάννης Κ. Πολέμης 190
Η δασκάλα PDF
Κώστας Κρυστάλλης 191-199
[Εικόνα - Παντολέων Κωστάκης] PDF
199α
Αλήθεια. Δίστιχα. PDF
Διονύσιος Ι. Μάργαρης 200
Προσκύνημα εις τον ναόν - θέατρον του Wagner PDF
Γεώργιος Ν. Καλλισπέρης 201-211
Δύο πατέρες PDF
Ανδρέας Μαρτζώκης 211
[Εικόνα - Αλέξανδρος Ι. Κατακουζηνός, Περικλής Ανάργυρου Πετράκης] PDF
211α
Καλλιόπη Κεχαγιά PDF
Ιουλία Α.Σ. 212-215
Θα μαραθή PDF
Διονύσιος Ι. Μάργαρης 215
Δημοπρασία - Γιατί; - Αι; PDF
Νίκος Κοτσελόπουλος 216
Το εις Αμερικήν ταξείδιόν μου PDF
Καλλιόπη Α. Κεχαγιά 216-255
Πραγματική PDF
Διονύσιος Ηλιακόπουλος 255
[Εικόνα -Διομήδης Πολυχρονιάδης] PDF
255α
Γενικαί Γραμμαί PDF
[Ανωνύμως] 256
[Εικόνα -Θεόδωρος Γ. Αφεντούλης] PDF
256α
Θεόδωρος Αφεντούλης: Ψυχογραφίαι συγχρόνων PDF
Πέτρος Αποστολίδης 257-275
[Εικόνα -Γερ. Ν. Κόκκινος] PDF
272α
Ανέκδοτος Επιστολή και Ποιήματα Θεόδωρου Αφεντούλη PDF
Θεόδωρος Αφεντούλης 275-280
Σ την καρδιά μου PDF
Νίκος Κοτσελόπουλος 280
Εκείνη και αυτός PDF
Χρήστος Γ. Γεράκης 281-284
Ο θρίαμβος της γυναικός του XIX Αιώνος PDF
Καλιρρόη Παρρέν 284-288
Καλιρρόη Παρρέν PDF
Ανάλατου 289-291
Εκ των "φθόγγων Ιταλίδος μούσης" PDF
Φίλιππος Α. Οικονομίδης 291
Ιωάννης Αποστόλου PDF
Γορύλλας 292-294
Το κόκκαλο (διήγησις του βουνού) PDF
Διονύσιος Ηλιακόπουλος, Στέφανος Ξενόπουλος 294-299
Άνθρωπος - Πίθηκος: υπό Αλέξανδρου Φιλαδελφέως PDF
Καλιρρόη Παρρέν 300-302
Μαίρη Βέμπερ: η χιών και ο ήλιος PDF
Έρως 303
Περικλής Μελέαγρος PDF
Ιωάννης Αρσένης 304-306
Είς την Μαρίαν μου PDF
Περικλής Μελέαγρος 306-308
Αγγέλω PDF
Περικλής Μελέαγρος 308
Επί τοις γενεθλίοις μου PDF
Περικλής Μελέαγρος 309-312
Ο θρήνος της Μιμβάνης PDF
Οσιανός , Περικλής Μελέαγρος 312-313
Ρόδα κι αγκάθια PDF
[Ανωνύμως] 313
Αι αρχαίαι Θήβαι και ο Επαμινώνδας PDF
Διομήδης Διαμαντής 314-326
Θεόδωρος Αρεταίος PDF
[Ανωνύμως] 327-328
Συγχαρητήριον PDF
Θεόδωρος Γ. Αφεντούλης 328
Η φωτογραφική τέχνη και η ερασιτεχνία PDF
Αναστάσιος Γαζιάδης 329-330
Έκφρασις ψυχικού άλγους επί του τάφου του πολύκλαυστου Ανδρέου Γ. Κούππα PDF
[Ανωνύμως] 331-332
Δίστιχα PDF
Δ. Ι. Μάργαρης 332
Paul Desjardin de Regla PDF
Γεώργιος Κ. Σκαλιέρης 333-336
Επιστολή PDF
Ψυχάρης 337-338
Το επιστραφέν άνθος PDF
Γουσταύος Λαφφών 338-339
Δημήτριος Ν. Λεβίδης PDF
[Ανωνύμως] 339-368
Γνώμαι ανέκδοτοι και πανομοιότυπα υπογραφής διακεκριμένων ανδρών PDF
[Ανωνύμως] 369-399
Βαρβάρα Θ. Άμβουργερ PDF
[Ανωνύμως] 400
Τύψις και συνείδησις PDF
Παρασκευή Θ. Παππακώστα 401-402
Στιγμαί φθινοπωριναί PDF
Δ.Κ. Σακελλαρόπουλος 403
Τα μάτια σου. Χειμώνιασε PDF
Δημήτριος Ν. Φωστέρης 404-405
Κατίνα Γ. Κορίζη PDF
[Ανωνύμως] 406
Βιογραφίαι: Ειρήνη Γ. Αντωνοπούλου, Χρυσή Ζίννη, Παντολέων Κωστάκης, Ιωάννης Μιχάλβοδα Σούτσος, Γεώργιος Ι. Σούτσος, Περικλής Αναργύρου Πετράκης, Διομήδης Διαμαντής, Ανδρέας Καλίνσκης, Αλέξανδρος Γ. Κυριακός, Αλέξανδρος Ι. Κατακουζηνός, Δημήτριος Νότη Βότσαρης, Λάζαρος Δ. Βούλγαρης, Θεόδωρος Εμμ. Ροδοκανάκης, Γεράσιμος Κόκκινος, Δημήτριος Ρακτιβάν, Γεώργιος Τσιμάρας, Διομήδης Πολυχρονιάδης. PDF
[Ανωνύμως] 407-428
Επικήδειος αποχαιρετισμός εις Διομήδην Πολυχρονιάδη PDF
Ανδρέας Κ. Σπηλιόπουλος 428-430Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών