Τεύχος 1

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πρόλογος PDF
Ειρηναίος Ασώπιος σελ. 1-3
Περί των συγχρόνων της Γερμανίας ποιητών: Ερρίκος Έινος (Heinrich Heine) PDF
Ειρηναίος Ασώπιος σελ. 3-7
Μυθιστορήματα: αι δύο ερωμέναι PDF
Alfred de Musset σελ. 7-9
Περιηγήσεις: χειμερινή διατριβή εν Αθήναις PDF
Ant. Proust σελ. 9-13
Βιογραφίαι: Αλφρέδος Μυσσέ PDF
Αλ. Σ. Βυζάντιος σελ. 13-16
Καλλιτεχνία: περί βυζαντινού ρυθμού PDF
Γ.Ε. Μαυρογιάννης σελ. 16-20
Ποίησις: ο Ερνάνης PDF
Α. Σ. Βυζάντιος σελ. 20
Ο Ερνάνης PDF
Βίκτωρ Ουγώ σελ. 20-22
Το ορφανό PDF
Μαρία... (= Αχιλλεύς Παράσχος) σελ. 22
Θέατρον. Μουσική επιθεώρησις PDF
Αλθώτας σελ. 22-25
Μωσαϊκόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 25-26
Ποικίλα PDF
Ασπασία σελ. 26-28
Επιφυλλίς PDF
Αλθώτας σελ. 28-32
Αίνιγμα 1 PDF
Ν. σελ. 32Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών