Τεύχος 2

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των συγχρόνων της Γερμανίας ποιητών: Ερρίκος Έινος (Heinrich Heine) PDF
Ειρηναίος Ασώπιος σελ. 33-37
Μυθιστορήματα: αι δύο ερωμέναι PDF
Alfred de Musset σελ. 37-41
Χαριτίνη (Απόσπασμα ανεκδότου μυθιστορήματος) PDF
Παναγιώτης Σούτσος σελ. 41-42
Περιηγήσεις: χειμερινή διατριβή εν Αθήναις PDF
Ant. Proust σελ. 43-45
Βιογραφίαι: Βικέντιος Βελλίνης PDF
Ασπασία σελ. 45-48
Καλλιτεχνία: διάλογος περί επιρροής της μουσικής PDF
Emile Montegut σελ. 48-53
Ποίησις: ο Ερνάνης PDF
Βίκτωρ Ουγώ σελ. 53-55
Εκείνη PDF
Αλ. Ρίζος Ραγκαβής σελ. 55
Η Μύρτω και η Δάφνη PDF
Μαρία... (= Αχιλλεύς Παράσχος) σελ. 55-56
Βιβλιογραφία: Αι τελευταίαι ημέραι του Αλή Πασά υπό Κ. Ράμφου PDF
Αλ. Σ. Βυζάντιος σελ. 56-59
Θέατρον. Μουσική επιθεώρησις PDF
Αλθώτας σελ. 59-62
Μωσαϊκόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 62-63
Ποικίλα PDF
Ασπασία σελ. 63-64
Αίνιγμα 2 PDF
Σφιγξ σελ. 64Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών