Τεύχος 3

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των συγχρόνων της Γερμανίας ποιητών: Ερρίκος Έινος (Heinrich Heine) PDF
Ειρηναίος Ασώπιος σελ. 65-68
Μυθιστορήματα: αι δύο ερωμέναι PDF
Alfred de Musset σελ. 68-73
Αρχαιολογία: Το διονυσιακόν θέατρον των Αθηνών PDF
Π. Περβανόγλους σελ. 73-77
Βιογραφίαι: Οράτιος Βερνέ PDF
Γ.Ε. Μαυρογιάννης σελ. 78-81
Καλλιτεχνία: διάλογος περί επιρροής της μουσικής PDF
Emile Montegut σελ. 81-83
Ποίησις: η άγνωστος PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 83-84
Η Μούσα Ψωμοζήτης PDF
Θ. Γ. Ορφανίδης σελ. 84-85
Θέατρον. Μουσική επιθεώρησις PDF
Αλθώτας σελ. 85-88
Δραματική επιθεώρησις: παραμονή, δράμα εις πράξεις 5, υπό Αλ. Ρ. Ραγκαβή PDF
Αλ. Σ. Βυζάντιος σελ. 88-90
Μωσαϊκόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 90
Επιφυλλίς PDF
Αλθώτας σελ. 90-95
Ποικίλα PDF
Ασπασία σελ. 95-96
Αίνιγμα 3 PDF
Σφιγξ σελ. 96Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών