Τεύχος 4

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των συγχρόνων της Γερμανίας ποιητών: Ερρίκος Έινος (Heinrich Heine) PDF
Ειρηναίος Ασώπιος σελ. 97-101
Μυθιστορήματα: αι δύο ερωμέναι PDF
Alfred de Musset σελ. 101-107
Το μαγικόν στερεοσκόπιον. Πολύμορφος σάτυρα PDF
Δημήτριος σελ. 107-108
Βιογραφίαι: Φραγκίσκος Σατωβριάν PDF
Αλ. Σ. Βυζάντιος σελ. 109-112
Καλλιτεχνία: διάλογος περί επιρροής της μουσικής PDF
Emile Montegut σελ. 112-114
Ζέφυρος, εικών του K. Voillemot PDF
Γ. σελ. 114-115
Ποίησις: εις το λεύκωμα νέου ποιητού PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 115-116
Η δυστυχία PDF
Ι. Ε. Γ. Ηπειρώτης σελ. 116-117
Το Φάσμα της πρώτης ερωμένης PDF
Ι. Καρασούτσας σελ. 117
Βιβλιογραφία: Κωνσταντινούπολις, υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου PDF
Ασπασία σελ. 117-120
Μωσαϊκόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 120
Θαυματοποιια. Άγνωστος μαθητής PDF
Κυρία Μ σελ. 121-122
Επιφυλλίς PDF
Αλθώτας σελ. 123-127
Ποικίλα PDF
Ασπασία σελ. 128
Αίνιγμα 4 PDF
Σφιγξ σελ. 128Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών