Τεύχος 5

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των συγχρόνων της Γερμανίας ποιητών: Ερρίκος Έινος (Heinrich Heine) PDF
Ειρηναίος Ασώπιος σελ. 129-138
Μυθιστορήματα: αι δύο ερωμέναι PDF
Alfred de Musset σελ. 138-140
Εκδρομή εις Πόρον (Διηγήματα) PDF
Αλ. Ρ. Ραγκαβής σελ. 140-148
Βιογραφίαι: Αλέξανδρος Ουμβόλδος PDF
Β. σελ. 148-150
Καλλιτεχνία: διάλογος περί επιρροής της μουσικής PDF
Emile Montegut σελ. 150-154
Ποίησις: άσμα παράφρονος PDF
Αχιλλεύς Παράσχος σελ. 154-155
Βύρωνος Δον Ζουάν. Απόσπασμα εκ του Τρίτου Άσματος PDF
Βύρων σελ. 155-156
Εις ξηρόν ρόδον των Αθηνών PDF
σελ.
Εις το λεύκωμα νέου ποιητού αποδημούντος εις Γερμανίαν PDF
Δ. Βερναρδάκης σελ. 156
Επιστολή περί μαγείας PDF
Ασταρώθ σελ. 156-157
Μωσαϊκόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 157-158
Βιβλιογραφία : έκδοσις των Απάντων του Λαμαρτίνου PDF
Κυρία Μ σελ. 158-159
ΠΟικίλα PDF
Ασπασία σελ. 159-160
Αίνιγμα 5 PDF
Σφιγξ σελ. 160Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών