Τεύχος 6

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των συγχρόνων της Ελλάδος ποιητών και συγγραφέων: Αλέξανδρος Σούτσος PDF
Κ. Δ. Σούτσος σελ. 161-167
Εκδρομή εις Πόρον (Διηγήματα) PDF
Αλ. Ρ. Ραγκαβής σελ. 167-177
Μυθιστορήματα: αι δύο ερωμέναι PDF
Alfred de Musset σελ. 177-179
Επιστημονικά: ζωϊκός μαγνητισμός PDF
Δ. Σ. Στρουμπός σελ. 179-181
Βιογραφίαι: Αλφόνσος Λαμαρτίνος PDF
Αλ. Σ. Βυζάντιος σελ. 182-185
Καλλιτεχνία: ο Βάγνερ και η μουσική αυτού αναμόρφωσις PDF
Αγγελος σελ. 185-190
Ποίησις: η μόνωσις (Εξ ανεκδότου μεταφράσεως των Ποιητικών μελετών του Λαμαρτίνου) PDF
Λαμαρτίνος σελ. 190-191
Επιστολαί περί μαγείας PDF
Ασταρώθ σελ. 191-192
Μωσαϊκόν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 192
Αίνιγμα 6 PDF
Σφιγξ σελ. 192Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών