Τεύχος 17

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η ένωσις των Ιονίων νήσων μετά του Βασιλείου της Ελλάδος PDF
Ι. Α. Τυπάλδος σελ. 513-519
Η αξία της ζωής - Ιστορία εκ των απομνημονευμάτων ευγενούς τινός Βρετανού PDF
E. Scribe σελ. 520-525
Περί Οσσιανού και των εις αυτόν αποδιδομένων ποιήσεων PDF
Γ.Ε. Μαυρογιάννης σελ. 525-531
Επιφυλλίς PDF
Ασπασία σελ. 531-534
Μουσική δια κλειδοκύμβαλον: Ύμνος εις τον βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιον Α΄ PDF
σελ. 535-536
Η μυστηριώδης συμμορία PDF
Mary Lafon σελ. 537-544Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών