Τεύχος 52

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Λεονάρδος Φιλαράς ο Αθηναίος PDF
Κ. Ν. Σάθας σελ. 97-101
Ουρβίνος ο ιατρός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 101-106
Περί των εν Αγγλία συλλογών PDF
Επαμ. Σταματιάδης σελ. 106-109
Ποίησις: μεταφράσεις Σερβικών δημοτικών ασμάτων - Της Πρωτοχρονιάς. Γαμήλια άσματα. Άλλα διάφορα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 109-111
Περιοδεία του K. J. J. Ampere εις την Μικράν Ασίαν PDF
[Ανωνύμως] σελ. 111-116
Βιβλιογραφία: Κάτοπτρον της κοινωνίας υπό Ι. Ν. Λεβαδέως PDF
Επαμ. Σταματιάδης σελ. 116-117
Το ωρολόγιον του Στρασβούργου και ο τεχνίτης αυτού Ι. Β. Σούλγγε PDF
[Ανωνύμως] σελ. 117-119
Η ανατολική σχολή εν τω πανεπιστημίω της Πετρουπόλεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 119-120
Εμβλήματα και θρησκευτικά σύμβολα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 120
Αίνιγμα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 120
Η έπαυλις της Οζεραίης PDF
Η. Βέρθε σελ. 121-128Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών