Τεύχος 66

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινουπόλεως PDF
[Ανωνύμως] σελ. 545-549
Οποία τις είναι η Αμερική ή περιήγησις του Μαρκέλλου Μπονώ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 549-553
Ιστορία της Κερκύρας PDF
Αλέξανδρος Τόμπρος σελ. 553-556
Βιογραφία: Λουδοβίκος Αριόστος PDF
[Ανωνύμως] σελ. 556-558
Περί ίριδος και της αναλύσεως του ηλιακού φάσματος PDF
Δ. Κ. Κοκίδης σελ. 558-561
Ο στεφανωθείς μουσικός PDF
[Ανωνύμως] σελ. 561-567
Βιβλιογραφία: Η Κόλασις του Δάντου εξελληνισθείσα εμμέτρως, και με σημειώσεις εξηγηματικάς, ιστορικάς και φιλολογικάς αναπτυχθείσα κατά τα πέντε πρώτα άσματα υπό Παναγιώτη Βεργωτή Κεφαλλήνος PDF
Γ. σελ. 567
Βιβλιογραφία: Προφητικόν Αθηναϊκόν ημερολόγιον του διασήμου αστρονόμου Καζαμία, μετ' εικονογραφιών δια το έτος 1866 PDF
Θ. σελ. 567-568
Όνος και κύων (Μύθος) PDF
Παναγιώτης Ι. Φέρμπος σελ. 568
Αίνιγμα PDF
[Ανωνύμως] σελ. 568
Η Δεσποσύνη δε Μαλεπέρ PDF
[Ανωνύμως] σελ. 569-576Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών